What would you like to search for?

Our News

Dan Dunava: Podsjetnik o očuvanju rijeke koja život znači

Dunav, čiji dan obilježavamo 29. lipnja, uz Dravu i Muru čini žilu kucavicu budućeg UNESCO-vog rezervata biosfere, prvog u svijetu koji se proteže kroz pet zemalja

Dunav je jedna od najdužih rijeka Europe i teče kroz više zemalja nego bilo koja druga rijeka na svijetu. Svojim tokom on ne spaja samo zemlje, već ujedinjuje i lokalne zajednice svojim kulturnim, povijesnim, ekonomskim i rekreativnim potencijalom. Na tom putu, zajedno sa rijekama Murom i Dravom, čini budući rezervat biosfere koji će proglašenjem od strane UNESCO-a postati najveće zaštićeno riječno područje u Europi.

Rijeke Mura, Drava i Dunav teku kroz pet zemalja, formirajući zeleni pojas dug 700 kilometara i povezujući gotovo millijun hektara jedinstvenog područja sa značajnom prirodnom i kulturnom baštinom. Danas obilježavamo ovaj dan ističući značaj Dunava i njegovih pritoka koje će ujediniti ljude ovim jedinstvenim rezervatom biosfere.

Ovim povodom, javnost će imati i prvi put priliku da pogleda projekciju dokumentarnog filma „Deca iz vode“ u Bačkom Monoštoru, autora Nataše Milivojević i Marka Prodanovića, koji govori o povezanosti ljudi i rijeka, o odnosu prema prirodi koji se gradi od malih nogu i o značaju svakog pojedinca koji promovira i širi glas o rijekama kada se nađu pred izazovima i prijetnjama poput prekidanja njihovog toka izgradnjom velikih i malih hidroelektrana, zagađenjem ili drugim po rijeke štetnim radnjama.

“Film je snimljen u periodu između kolovoza i rujna 2020. godine, kada su mnogi ljudi usljed izbijanja pandemije koronavirusa ponovo krenuli obnavljati vezu s prirodom. Rijeke Gostović, Piva, Vrbas, Dunav, Drina, Ibar, Krivaja, Lim, Pliva, Sana, Tara i Una, čiji prizori su u filmu, svoju snagu ulijevaju u Dunav, ukazuju na povezanost ljudi i rijeka, činjenicu da rijeke ne poznaju granice, kao i na važnost i značaj ne samo ovih, već i svih ostalih rijeka za život, opstanak i vitalnu potrebu za očuvanjem prirode”, ističe Nataša Milivojević iz WWF Adrije. 

U filmu se ističe i značaj koje rijeke imaju za sve ljude koji generacijama žive pored njih i o njima ovise.
“Ideja je bila da probudimo ekološku svijest i podsjetimo na to da su rijeke naše naslijeđe i prirodna i kulturna baština koju ostavljamo našoj djeci i budućim generacijama. Rijeke razumiju samo djela, a da bismo i mi razumjeli rijeke, moramo izaći u prirodu kako bismo ih osjetili”, napominje Marko Prodanović iz rafting kluba KES “Pustolov”.

Film koji su podržali WWF Adria i Free Rivers Fund će nakon premijere biti dostupan na svim našim društvenim mrežama.

Međunarodni Dan Dunava, svake godine 29. lipnja, obeležava se u 14 europskih zemalja potpisnica Međunarodne konvencije o suradnji na zaštiti i održivom korištenju rijeke. Konvencija je temelj suradnje država radi zaštite najveće europske rijeke na čijem slivu živi više od 80 milijuna ljudi. Svake godine broj partnera, gradova i građana koji su uključeni u kampanju sve je veći i na taj način poruka o važnosti očuvanja i zaštite rijeka i racionalnoj upotrebi vodenih resursa stiže do sve većeg broja ljudi.
Za rijeke koje (ne)staju!

Share This!

Help us spread the message