What would you like to search for?

Our News

Crna Gora: Voda rijekama! Svi korisnici voda obavezni pratiti ekološki prihvatljiv protok

Novim Pravilnikom propisana je svim korisnicima voda obaveza praćenja ekološki prihvatljivog protoka

Podgorica, Crna Gora - Donesen je novi Pravilnik o bližem načinu utvrđivanja i obezbjeđivanja ekološki prihvatljivog protoka površinskih voda od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
 
Ekološki prihvatljivi protok je proticaj vode koji se nizvodno od vodozahvata mora obezbijediti u vodotoku, radi očuvanja prirodne ravnoteže vodnih ekosistema i ekosistema vezanih za vodu.
 
U skladu sa novim Pravilnikom, korisnici voda imaće obavezu sprovođenja kontinuiranog praćenja ekološki prihvatljivog protoka, te obavezu mjesečnog dostavljanja podataka o monitoringu nadležnim organima.
 
“Građani Crne Gore svjedočili su posljednih godina slikama suvih korita rijeka na kojima su izgrađene male hidroelektrane, a sve zbog nepoštovanja zakonskih odredbi o ekološki prihvatljivom protoku. U takvim uslovima nije moguće očekivati preživljavanje biljnih i životinjskih vrsta, a sama rijeka u potpunosti gubi svoju ambijentalnu i ekosistemsku vrijednost te ugrožava opstanak lokalnih zajednica. U skladu sa starim Pravilnikom, koncesionari nijesu imali obavezu stalnog praćenja ekološki prihvatljivog protoka, što je otvaralo prostor za zloubotrebe u njegovom sprovođenju. Novi Pravilnik precizno uređuje ovo pitanje i otvara mogućnost kako za nadležne inspekcije i druge nadležne organe tako i za civilno društvo i lokalne zajednice da sprovode mjesečnu kontrolu poštovanja sprovođenja ekološki prihvatljivog protoka”, navode iz WWF Adrije i Eko-tima.
 
Ekološki prihvatljivi protok je jedna od najvažnijih mjera ublažavanja uticaja brana na nizvodne ekosisteme tako što se ostavlja dovoljno vode za život u rijeci, pružajući značajne vrijednosti prirodi i ljudima. Za očekivati je da će pravilnim sprovođenjem novog Pravilnika slike suvih korita ostati stvar prošlosti, baš kao i male hidroelektrane.
 
Novi Pravilnik o ekološki prihvatljivom protoku je usvojen po Inicijativi WWF Adrije, Eko-tima, Ozona, Kolacije za održivi razvoj, Parkova Dinarida, Centra za zaštitu i proučavanje ptica i MANS-a koja je podnesena Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede početkom prošle godine.
Rijeka Tara, Crna Gora

Share This!

Help us spread the message