What would you like to search for?

Our News

Prvo uklanjanje pregrada iz reka u regionu: Vezišnica ponovo slobodna!

Reka Vezišnica u Crnoj Gori postala je reka slobodnog toka uklanjanjem pregrada koje su negativno uticale na nekada bogati biljni i životinjski svet

Pljevlja, Crna Gora - Jedna od najvažnijih i ribom najbogatijih pritoka reke Ćehotine, Vezišnica, danas je samo senka onoga što je nekada bila. Industrijsko zagađenje, nepročišćene komunalne vode i ilegalne pregrade uticale su negativno na nekada bogati biljni i životinjski svet. Međutim, prvi koraci ka vraćanju života u Vezišnicu napravljeni su danas, uklanjanjem tri nefunkcionalne, ilegalne brane. Ovaj događaj je s tim važniji ako znamo da je ovo prvo takvo uklanjanje pregrada u regionu.
 
“Pozdravljamo inicijativu uklanjanja zastarelih, nepoželjnih i nefunkcionalnih pregrada iz reka, zbog čega smo se rado pridružili pozivu koji su uputile nevladine organizacije. Na taj način Opšina Pljevlja i šira zajednica direktno doprinose ostvarivanju ekoloških ciljeva, kako nacionalnih tako i međunarodnih, a posebno u kontekstu unapređenja ekološkog statusa reka”, istakao je Mervan Avdović, potpredsednik Opštine Pljevlja.
 
I dok su u Severnoj Americi pre nekoliko decenija prepoznali važnost uklanjanja starih i nefunkcionalnih pregrada, u Evropi je taj trend započeo pre desetak godina. Iz godine u godinu uklanja se sve više pregrada, a posebno od kad je u Strategiji EU za biološki diverzitet kao cilj prepoznata potreba vraćanja 25.000 km reka u prirodno stanje do 2030. godine. Osim toga, ovakvi projekti direktno podržavaju i mere za poboljšanjem ekološkog statusa koje su propisane Okvirnom direktivom o vodama, na šta se obavezala i Crna Gora.
 
“Opština Pljevlja prepoznala je priliku za uklanjanjem tri brane na Vezišnici i priključila se pozivu koji je WWF Adria uputila opšinama i javnim ustanovama u Crnoj Gori i Hrvatskoj. S obzirom na to da uklanjanjem ovih brana Vezišnica ponovo postaje reka slobodnog toka, posebno nam je drago da je upravo ona lokacija prvog uklanjanja pregrada u regionu. Slične uspehe želimo da ponovimo u Hrvatskoj i Sloveniji, ali želimo i da nastavimo sa dobrom saradnjom u Crnoj Gori, gde je Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma izrazilo želju za zajedničkim radom na ovoj temi”, izjavila je Branka Španiček, koordinatorka inicijative za uklanjanje pregrada u WWF Adria.
 
Uklanjanjem pregrada iz reka u njima se ponovo uspostavlja prirodna dinamika protoka vode, omogućava se kretanje ribama i drugim vrstama koje žive u rekama uzvodno i nizvodno, i u značajnoj meri se smanjuje opasnost od poplava, kao i procesi koji mogu da dovedu do snižavanja nivoa podzemnih voda, korišćenih kao izvori pitke vode. Reke prirodno vrše mnoge funkcije od kojih naše zajednice i mi sami imamo koristi - od osiguravanja pitke vode i hrane, do regulacije posledica klimatskih promena, i smanjivanja opasnosti od suša i poplava. Zbog toga su inicijative poput ove koja je danas započela u opštini Pljevlja od izrazite važnosti, kako za prirodu tako i celokupno društvo.
 
Bez saradnje opštine Pljevlja i nadležnog ministarstva, i uz podršku Sportsko-ribolovnog kluba “Lipljen-Pljevlja” ovo ne bi bilo moguće. U projektima zaštite prirode presudno je da svi donosioci odluka, kao i lokalna zajednica, budu saglasni i podržavaju ih, i da se poštuju svi standardi struke i propisi koje država nalaže. 
 
Tamara Brajović, generalna direktorka Direktorata za prirodu u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, naglasila je kako je ovo samo početak saradnje na identifikaciji lokacija i broja nefunkcionalnih pregrada, čime će se osloboditi desetine kilometara vodotokova i omogućiti obnova biološke raznovrsnosti reka. “Ova inicijativa nije samo namera Ministarstva da postigne evropske standarde i realizuje obaveze prema Evropskoj uniji, već je i želja da se crnogorskoj javnosti pojasni značaj ovih aktivnosti. Važno je pojasniti našim građanima i podići svest o važnosti biološke raznovrsnosti, odnosno o posledicama koje nastaju kada se prirodne vrednosti nemarnim i nestručnim pristupom podrede pojedinačnim i lokalnim interesima, uz nesagledive posledice na štetu opšteg interesa”, napomenula je Brajović.
 
Iz WWF Adrije se nadaju kako će se u narednom periodu i druge opšine u Crnoj Gori javiti na poziv koji im je upućen ranije ove godine, kako bi se sistemski pristupilo uklanjanju stotina starih i nefuncionalnih pregrada iz crnogorskih reka.

Poboljšanje ekološkog statusa reke Vezišnice deo je i rada WWF Adrije, opštine Pljevlja, udruženja “Da zaživi selo”, Eko-tima i organizacije TNC (The Nature Conservancy) na zaštiti gornjeg toka reke Ćehotine, gde se trenutno sprovode istraživanja kao preduslov buduće zaštite ovog područja. Sve ovo prilike su za dugoročan i održiv razvoj celog pljevaljskog kraja, u svetlu zelene i pravedne tranzicije.
 
Uklanjanje prepreka na reci Vezišnici, Crna Gora

Share This!

Help us spread the message