What would you like to search for?

Prijavna dokumentacija za Program podrške organizacijama civilnog društva

Otvoren Program podrške organizacijama civilnog društva koji sprovodi WWF Adria, u okviru projekta “Zaštićena područja za prirodu i ljude”
 
Poziv za prijavu projekata otvoren je do 21. decembra 2021. u 16 časova

Read the full publication

Prijavna dokumentacija za Program podrške organizacijama civilnog društva

Share This!

Help us spread the message