What would you like to search for?

Our News

WWF pozdravlja odluku Parlamenta Federacije BiH o obustavi izgradnje malih hidrocentrala

WWF pozdravlja odluku Parlamenta Federacije BiH o obustavi izgradnje malih hidrocentrala

Mostar – Svjetska organizacija za zaštitu prirode WWF pozdravlja odluku zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine koji je jučer prihvatio predloženi zakon o dopunama Zakona o električnoj energiji u Federaciji BiH. Razlozi za dopune vezani su za zaključak Doma iz lipnja 2020. godine o zabrani gradnje malih hidrocentrala na cijeloj teritoriji FBiH i za Prijedlog deklaracije o zaštiti rijeka.
 
WWF se zajedno s drugim organizacijama u BiH i u regiji već godinama zalaže za obustavljanje izgradnje malih hidrocentrala, jer su se njihova izgradnja i operativni rad pokazali kao strašan udarac za rijeke i prirodni svijet. U svojim nastojanjima da ovu nepovoljnu situaciju po pitanju prirode i okoliša usporimo ili obustavimo, već dugi niz godina organizacije se susreću sa preprekama, ali i pobjedama. 

„Usvajanje ovog zakona jedna je od pobjeda u ovom procesu. Predstavnici najvišeg organa vlasti prihvatili su inicijativu nevladinih organizacija da se obustavi daljna izgradnja malih hidrocentrala što nam u konačnici pokazuje da smo na dobrom putu ka prepoznavanju tog problema kao vrlo važnog i utjecajnog,“ izjavio je Đorđe Stefanović, direktor WWF Adria u BiH.
 
Kroz proces koji su započele nevladine organizacije i lokalne zajednice direktno pogođene problemom malih hidrocentrala uspostavljena je i komunikacija s vlasti koja je u konačnici rezultirala usvajanjem ovog zakona.
Bunski kanal

Share This!

Help us spread the message