What would you like to search for?

Our News

Hajka na vukove usred nacionalnog parka

Ubijanje vukova ne smije biti turizam!

Beograd – Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije i WWF izražavaju revolt zbog najavljene hajke na vukove koja se treba održati 16. veljače na prostoru zaštićenog područja Nacionalni park „Đerdap“.
 
Pozivamo javnost da nam se pridruži i kaže "ne" najavljenom ubijanju vukova, a od nadležnih tražimo odgovore na pitanja – ako vukovi nisu sigurni u zaštićenim područjima, gde će biti? I kome smetaju vukovi u šumama Đerdapa?
 
Prije pet godina uprava Nacionalnog parka „Đerdap“ planirala je ubiti oko 100 europskih jelena, a razlog je bila navodna prenaseljenost. Naravno da je nemoguće da na istom području postoji prenaseljenost plijena i predatora, pa se postavlja pitanje potrebe da se vukovi ubijaju.    
 
„Sam naziv najavljene manifestacije ’Susret s vukom’ izrazito je ciničan. Umjesto da Nacionalni park nazočnost vukova iskoristi na najbolji mogući način, promovirajući divlju i očuvanu prirodu, oni te mitske životinje predstavljaju kao jeftine mete. Vukovi imaju neprocjenjivo velik ekološki, sanitarni, kulturološki i duhovni značaj u cijelom svijetu, a posebno kod naroda na Balkanu. Neopravdano ubijanje vukova ne može i ne smije biti turizam“, upozorava Milan Ružić iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije.   
 
Udruženja napominju da Srbija nema izrađen plan upravljanja populacijama vuka i njegov izlov se planira na neodgovarajućim i nepouzdanim podacima. Kao potpisnica najznačajnijih međunarodnih konvencija iz sektora zaštite biološke raznolikosti (Konvencija o biološkoj raznolikosti, Konvencija o zaštiti europskih divljih vrsta i staništa, Konvencija o međunarodnom prometu ugroženih divljih vrsta), Republika Srbija je obavezna izraditi takve planove. Lov i drugi oblici korištenja divljih vrsta trebaju biti zasnivani na pouzdanim i točnim podacima, a država treba osigurati dugoročno očuvanje populacija tih vrsta. To je dodatni razlog da se lovci i nadležne institucije suzdrže od bilo kakve promocije lova na vukove, a pogotovo lova kao turističke atrakcije.
 
Važeći zakonski okvir u Srbiji omogućava lov i siječu šume u najvrjednijim prirodnim područjima, nacionalnim parkovima. Rijetke su zemlje koje imaju tako neodgovoran odnos prema svom prirodnom nasljeđu. Svakako da je organiziranje ovakvih manifestacija u potpunoj suprotnosti sa suvremenim konceptom zaštićenih područja, pa pozivamo organizatore i nadležne institucije da odustanu od ovakvih manifestacija i da bave se onim što im je primarni cilj definiran Zakonom o nacionalnim parkovima: očuvanje i unapređenje vrijednosti bioraznolikosti, georaznolikosti, kao i kulturno-povijesnih vrijednosti“, ističe direktor WWF Adrije Deni Porej.   
 
Vodeći stručnjaci procenjuju da Srbiju naseljava oko 800 jedinki vukova, dok svake godine u hajkama i na mrciništima bude ubijeno njih oko stotinu. Iskustva znanstvenika iz mnogih država Europe i Sjeverne Amerike pokazala su da se ubijanjem vukova ne rješavaju problemi poput sukoba stočara i zvijeri.     
Ubijanjem vukova ne rješavaju se problemi poput sukoba stočara i zvijeri

Share This!

Help us spread the message