Kako je spašena rijeka Bioštica | WWF

What would you like to search for?

Our News

Kako je spašena rijeka Bioštica

Rijeka Bioštica, koju mnogi smatraju „rajem na zemlji“ sigurna je od izgradnje hidroelektrana

Sarajevo, Bosna i Hercegovina – Prošlog tjedna, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine zaustavila je razvoj dvije hidroelektrane na rijeci Bioštici, HE Kruševo i HE Zeleni vir. Odluka je donesena svega nekoliko mjeseci nakon što je 31 organizacija, uključujući i WWF, potpisala Deklaraciju o zaštiti rijeka Zapadnog Balkana.

Rijeka Bioštica prirodno je blago koje mnogi smatraju „rajem na zemlji“. Iako teče svega 30 kilometara prije ulijevanja u rijeku Krivaju, Bioštica podržava iznimnu biološku raznolikost, kako u vodi, tako i na zemlji. Dok mirno teče pored gustih šuma i zelenih livada, rijeka pruža utočište mnogim ribljim vrstama te je važan izvor vode za okolnu prirodu i lokalne zajednice.

Deklaracija, koja je potpisana u studenom 2019. godine, je značajno utjecala na povećanje interesa medija za ovu problematiku te je usmjerila pozornost javnosti prema problemu razvoja hidroenergetskih potencijala u Bosni i Hercegovini i regiji, gdje se ukupno planira preko 2.500 malih hidroelektrana.

Ova odluka Vlade Federacije važan je korak u sprječavanju devastacije rijeka Zapadnog Balkana. Bez nje, rijeka Bioštica postala bi još jedna studija slučaja svih negativnih posljedica izgradnje malih hidroelektrana. Danas „raj na zemlji“ postao bi niz cijevi i betonskih struktura – srećom, ovaj je razvoj događaja zaustavljen.

Share This!

Help us spread the message