What would you like to search for?

Our News

WWF Adria traži konsultanta za izradu izveštaja o pravednoj tranziciji

Rok za prijavu 24. jun

WWF-ov projekat „Panda labs for just transition“ ima za cilj traženje najefikasnijih načina, taktika i strategija za kreiranje preporuka za izvještaj o javnim politikama za proces pravedne tranzicije. Među nekoliko zemalja u kojima se projekat realizuje, u Srbiji je fokusiran na Obrenovac.
Da bismo identifikovali najpogodnije intervencije i kreirali preporuke za javne politike potreban nam je konsultant za izradu izveštaja sa preporukama za javne politike.
Ako razumete kako funkcionišu javne politike, imate iskustvo u pisanju sličnih izveštaja iz oblasti zaštite životne sredine i radili ste sa mladima – prava ste osoba za nas!

Detaljnije o uslovima pročitajte u nastavku.
 
Poziv za konkurisanje za konsultantsku uslugu
Konsutant za izradu izveštaja sa preporukama za javne politike o pravednoj tranziciji u regionu baziran na preporukama mladih
 
Cilj Ugovora
 
WWF Adria implementira projekat „Panda labs for just transition“ čiji je cilj traženje najefikasnijih načina, taktika i strategija za kreiranje preporuka za izvještaj o javnim politikama za proces pravedne tranzicije. Među nekoliko zemalja u kojima se projekat realizuje, u Srbiji je fokusiran na Obrenovac. Kako bi identifikovali najpogodnije intervencije i kreirali preporuke za javne politike koje bi rezultirale dobrom početnom tačkom za kreiranje otvorenih prostora za učešće javnosti, WWF Adria traži konsultanta za izradu izveštaja sa preporukama za javne politike, a tiču se pravedne tranzicije bazirane na osnovu rezultata projekta. Projekat je namenjen mladima od 15-25 godina i stoga dokument treba da bude zasnovan na preporukama koje dolaze od mladih, učesnika u projektu i njihovih vršnjaka.
 
Konkretno, konsultant će biti angažovan za sledeću aktivnost:

• Izrada izveštaja sa preporukama za javne politike o pravednoj tranziciji u regionu baziran na preporukama mladih
*Izveštaj mora biti dostavljen u digitalnoj formi na srpskom i engleskom jeziku
 
Trajanje ugovora
 Usluga treba da se izvrši najkasnije do 10.8.2023. kada je krajnji rok za predaju izveštaja.Predviđeno vreme za obavljanje navedene usluge nije duže od 25 radnih dana (po osam sati), što podrazumeva:
● Konsultacije sa WWF Adria osobljem o samom projektu i rezultatima
● Istraživanje aktuelnih lokalnih situacija o pravednoj tranziciji;  istraživanje projektne dokumentacije
● Proces rada i planiranja kreiranja izveštaja
● Izrada preporuka i dostavljanje nacrta
 
Predloženi raspored plaćanja
 
● 60% od ukupnog iznosa ugovora treba uplatiti u roku od 30 dana od potpisivanja ugovora o uslugama;
● 40% od ukupnog iznosa ugovora se plaća u roku od 15 dana od završetka usluge
 
Kvalifikacije kandidata

 
Od potencijalnog pružaoca usluga se očekuje:
● Iskustvo u pisanju izveštaja o javnim politikama;
● Razumevanje javnih politika i zagovaranja;
● Iskustvo u procesu pravedne tranzicije, klimatskim promenama i procesu energetske tranzicije je prednost;
● Iskustvo u radu sa mladima, posebno u projektima vezanim za zagovaranje;
● Odlično poznavanje engleskog jezika i najmanje jedan službeni jezik u zemljama WB6.
 
Sukob interesa

 
Izabrani pružalac usluga  – Konsultant  za evaluaciju granta  će potpisati Ugovor sa  Svetskom organizacijom za prirodu Adrija Srbija, koji će sadržati izjavu o nepostojanju sukoba interesa.
 
Način konkurisanja za Konsultanta za evaluaciju granta

Molim vas dostavite svoj CV i vaš predlog cene za ovaj konsultantski angažman na i-mejl adresu: vjaksic@wwfadria.org najkasnije do nedelje, 24.06.2023., do 23.59 časova.
Predlog cene se dostavlja u bruto iznosu.

*Biće kontaktirani kandidati oji uđu u najuži izbor
 

Share This!

Help us spread the message