What would you like to search for?

Our News

Katastrofalne poplave u Sloveniji su poziv na međunarodnu akciju u vezi s klimatskim promenama

Ekstremne klimatske promene do kojih dovodi delovanje čoveka prouzrokovale su ekstremne prirodne katastrofe

BEOGRAD - Do sada nezapamćene katastrofalne kiše i poplave koje su pogodile Sloveniju i zemlje u regionu, su upozorenje na poguban uticaj klimatskih promena na naše živote, društvo i životnu sredinu. WWF izražava iskreno saosećanje sa porodicama žrtava, pogođenim zajednicama, kao i sa žrtvama u prirodi. Ove poplave naglašavaju potrebu za hitnim i zajedničkim delovanjem u borbi protiv klimatskih promena i ublažavanju njihovih razornih posledica.
 
Ova, do sada najgora prirodna katastrofa u istoriji Slovenije, ostavila je za sobom brojne žrtve i prouzrokovala ogromnu patnju stanovnicima i živim bićima. Gubitak života, razoreni domovi, uništena infrastruktura i ekosistemi, zahtevaju zajednički odgovor koji prevazilazi granice i ideologije. Klimatska kriza ima veliku ulogu u nastanku ovih poplava. Nezapamćene količine kiše, kojih je u jednom danu palo koliko inače za mesec dana, jasan su pokazatelj promene vremenskih obrazaca podstaknutih klimatskim promenama.

Bolna činjenica je da je do katastrofe došlo uprkos tome što je Slovenija preduzela sve mere predostrožnosti - ekstremne klimatske promene, do kojih dovodi delovanje čovjeka, prouzrokovale su ekstremne prirodne katastrofe. Rekordni toplotni talasi, šumski požari, razorne oluje, kiše, grad i suše, nisu izolovani incidenti, već su jasan znak da je naša planeta u nevolji. Hitnost situacije zahtieva različite mere.
 
Prvi odgovor na sve učestalije i intenzivnije ekstremne vremenske promene su ulaganja u prilagođavanje infrastrukture klimatskim promenama. Imperativ su rešenja zasnovana na prirodi u sistemima zaštite od poplava i upravljanju oticanjem, odnosno ažuriranje građevinskih propisa. Kako bi se oduprli budućim izazovima, bitno je shvatiti ključnu ulogu koju zdravi ekosistemi imaju u ublažavanju poplava. Njihovim obnavljanjem, prvenstveno rečnih područja, stvaramo prirodne tampon zone koje mogu apsorbovati višak padavina. Takođe, važna je i planska sadnja šuma kako bi se sprečila erozija tla i smanjio rizik od poplava u budućnosti.
 
Opseg klimatskih promena prelazi nacionalne granice. Zbog toga je ključna saradnja sa susednim zemljama, međunarodnim organizacijama i stručnjacima. Takva saradnja omogućava udruživanje resursa, znanja i najboljih praksi za prilagođavanje klimi i upravljanju katastrofama. Radeći zajedno, možemo da razvijemo svrsishodnije strategije za suočavanje s izazovima koje donose klimatske promene i njihove posledice.

Share This!

Help us spread the message