Srbija će imati višestruke koristi od obnove vlažnih područja duž Dunava | WWF

What would you like to search for?

Our News

Srbija će imati višestruke koristi od obnove vlažnih područja duž Dunava

Ambiciozni projekat, ukupne vrednosti 4.4 miliona dolara, ima za cilj povećanje kapaciteta reke za 12 miliona m³ (4800 olimpijskih bazena) i obnovu više od 53 km² vlažnih staništa (veličine 7422 fudbalskih terena) do 2020. godine.

Beograd/Sofija – WWF-Svetski fond za prirodu i Coca-Cola sistem danas su najavili novo sedmogodišnje partnerstvo za obnovu vlažnih i plavnih područja duž Dunava u šest zemalja Evrope (Austrija, Bugarska, Hrvatska, Mađarska, Rumunija i Srbija).

Ambiciozni projekat, ukupne vrednosti 4.4 miliona dolara, ima za cilj povećanje kapaciteta reke za 12 miliona m³ (4800 olimpijskih bazena) i obnovu više od 53 km² vlažnih staništa (veličine 7422 fudbalskih terena) do 2020. godine. U Srbiji će biti obnovljeni bara Štrbac i lokalitet Bestrement na području Specijalnog rezervata prirode “Gornje Podunavlje” uz Dunav.

Duž Dunava, druge najduže reke u Evropi, regulacijom rečnog vodotoka za potrebe rečne plovidbe, poljoprivrede, eksploatacije šljunka i izgradnje brana u poslednjih 150 godina uništeno je 80 odsto prirodnih vlažnih područja, kao biološki najproduktivnijih staništa. Ovi projekti su sprovođeni iz niza razloga uključujući potrebu za hidroenergijom, održavanjem plovnih puteva i zadržavanjem plavnih voda.

Posledice su višestruke, među njima su smanjenje populacija riba, narušavanje staništa koja naseljavaju brojne vrste biljaka i životinja, pogoršanje kvaliteta voda, kao i smanjenje površina vlažnih staništa koje su prirodni rezervoari i značajno ublažavaju uticaj poplavnih voda.

Tokom sedmogodišnjeg perioda obnove, Coca-Cola sistem će podržati aktivnosti kojima će se ponovo uspostaviti veze između nekadašnjih plavnih područja i poboljšati kapacitet za ublažavanje poplava, obnoviti vlažna staništa za najugroženije vrstei izgraditi ribljie staze na branama, te i omogućiti migracija riba. Uticaj obnavljanja vlažnih staništa je značajan posebno kad se uzmu u obzir nedavne poplave sa razornim posledicama koje su mogle biti ublažene da su plavna područja uz reke bila u punom kapacitetu.

„Zajedno, WWF i Coca-Cola sistem, uz lokalne vlade i organizacije u zemljama Dunavskog sliva, će očuvati i obnoviti vitalna vlažna i plavna područja za dobrobit ljudi i prirode“, izjavio je Andreas Bekman, direktor WWF Dunavsko-karpatskog programa. „U isto vreme nameravamo da stvorimo regionalni pokret za očuvanje i obnovu vlažnih područja, te i za dobro upravljanje vodnim resursima“.

U Srbiji će biti obnovljena bara Šarkanj i lokalitet Bestrement na području Specijalnog rezervata prirode “Gornje Podunavlje” duž nekadašnjeg plavnog područja Dunava. Ovo područje deo je budućeg UNESCO Prekograničnog rezervata biosfere “Mura-Drava-Dunav”, poznatog i kao Evropski Amazon, koji se proteže od Austrije, preko Slovenije, Mađarske i Hrvatske sve do Srbije.

Bestrement obuhvata nekadašnje plavno područje Dunava, ali je odsečen od rečnog toka zbog izgradnje nasipa i skoro je potpuno obrastao trskom i vrbama. U prošlosti je ova oblast bila veoma bitna za razmnožavanje i migraciju 700 parova čaplji i drugih vrsta ptica, ali je nažalost izgubila svoju funkciju usled sušenja i obrastanja vegatacijom. Cilj projekta je poboljšanje vodnog režima tokom cele godine obnavljanjem već postojećih kanala za irigaciju i konstrukcijom ustava. Osim unapređenja biodiverziteta, aktivnosti će biti usmerene i na dobrobit lokalnih zajednica kroz razvoj ekoturizma, prvenstveno posmatranje ptica.

„Ovo je najveći pojedinačni program koji je Coca-Cola fondacija do sada podržala u Evropi“, izjavila je Ulrike Sapiro, direktorka odeljenja za zajednice i životnu sredinu Coca-Cola kompanije u Evropi. „Sa WWF-om radimo od 2007. kako bi očuvali slatkovodne resurse širom sveta i napravili održive promene u našem poslovanju. Svesni smo da je voda ograničen resurs. To je ujedno i glavni sastojak naših proizvoda. Zato se zalažemo za kontinuirano poboljšanje efikasnosti korišćenja vode i rad s WWF-om kako bi postigli ostvarenje naših ambicioznih globalnih ciljeva“.

Kako bi podigli svest o neophodnosti zaštite i obnove vlažnih područja, WWF i Coca-Cola sistem pokreću Karavan za živi Dunav, koji će početi na Dan Dunava (29. jun 2014.) u Srbiji, a obići će više od 25 lokacija širom Austrije, Bugarske, Hrvatske, Mađarske, Rumunije i Srbije do kraja leta 2015. Karavan će ukazati na važnost vlažnih i plavnih područja za dobrobit ljudi i prirode koristeći zanimljive i interaktivne edukativne alate.

Karavan za živi Dunav će obići nekoliko gradova u Srbiji povodom Dana Dunava i to Niš, 27. juna, Beograd 28. i 29. juna, Novi Sad 1. jula i Sombor 3. Jula.

Share This!

Help us spread the message