What would you like to search for?

Our News

Ilegalna trgovina divljim životinjama ugrožava nacionalnu bezbednost


Njujork. Obzirom da je organizovani kriminalci smatraju za visoko profitabilnu i nisko rizičnu, Ilegalna trgovina divljim životinjama vredi najmanje 19 biliona američkih dolara godišnje, stavljajući je na četvrto mesto najvećih svetskih ilegalnih trgovina posle trgovine narkoticima, falsifikovanja i trgovine ljudima, prema novom izveštaju WWF-a.

Osim što dovodi mnoge ugrožene vrste do istrebljenja, ilegalna trgovina divljih životinja jača kriminalne mreže, ugrožava nacionalnu bezbednost i predstavlja sve veći rizik po globalno zdravlje, prema izveštaju ”Borba protiv ilegalne trgovine divljim životinjama”: Konsultacije sa vladom, koja je predstavljena danas na brifingu za ambasadora Ujedinjenih nacija u Njujorku.

Kriminal nad divljim životinjama je alarmantno eskalirao u poslednjoj deceniji. “Sprovodi se pomoću svetskih kriminalnih organizacija I zato se moramo koncentrisati na globalno rešenje”, rekao je Jim Leape, generalni direktor WWF International-a.

“Zajednice i to one najsiromašnije najviše pate zbog ilegalne trgovine, dok kriminalci ostvaruju profit. Čuvari parkova gube svoje živote, a porodice gube neophodne namirnice od kojih im zavisi život”, rekao je Leape.

Velikim delom proizvoda od divljači trguju sofisticirane kriminalne mreže sa širokim međunarodnim dosegom. Zarada od trgovine divljim životinjama se koristi za kupovinu oružja, finansiranja građanskih sukoba i za potpomaganje akcija povezanih sa terorizmom, prema tom izveštaju.

Umešanost kriminalnih organizacija I pobunjeničkih grupa u trgovinu divljim životinjama je u porastu, prema intervjuu vlade I međunarodnih organizacija, sprovedenom od strane svetske savetodavne grupe Dalberg u ime WWF-a.

Odsustvo pravne regulative, tužilaštva, kazni I drugih mera odvraćanja u ovoj trgovini, umanjuje mogućnost da se sagleda rizik od kriminalnih grupa. Oni takođe kažu da je tražnja potrošača povećana sa većom dostupnosti trgovine divljim životinjama preko interneta.

“Potražnja za ilegalnom trgovinom divljim životinjama, povećala se sa ekonomskim rastom u potrošačkim zemljama ,”brzim bogaćenjem” i velikim zaradama od trgovine, organizivonai kriminalci su iskoristili priliku za profitiranje”, rekao je Steven Broad, izvršni direktor TRAFFIC-a, mreže koja nadgleda trgovinu divljim životinjama.

Ispitanici ovog izveštaja naglašavaju da je trgovina divljim životinjama skoro uvek smatrana ekološkim problemom i nije tretirana kao međunarodni kriminal i problem pravde. “Vlada bi trebala da proglasi ovaj kriminal kao urgentan problem”, rekao je Leap. “To nije samo pitanje zaštite životne sredine, već i državne bezbednosti. Krajnje je vreme da se stavi tačka na ovu duboku pretnju vladavini prava.”

Vladini zvaničnici kažu da je potreban sistematičan pristup u borbi protiv ilegalne trgovine divljih životinja, uključujući veće ispomoći, međuministarske saradnje i upotrebu savremenih obaveštajnih istraživačkih tehnika za identifikovanje i progon kriminalaca.

Napokon, vladine i nevladine organizacije su odgovorne za ispunjenje međunarodnih obaveza u državama. “Informacioni sistem Trgovine Slonovima”, u okviru TRAFFIC-a, i nedavni izveštaj WWF-a o trgovini divljim životinjama, daju nam primere inicijativa koje naglašavaju neuspehe država u ispunjavanju svojih obaveza.

Share This!

Help us spread the message