What would you like to search for?

Our News

Vlade će raditi na sprečavanju ilegalne trgovine slonovačom i rogom nosoroga, i dodatno će zaštiti ajkule i šume

Urgentni sastanak povodom ilegalne trgovine divljih biljnih i životinjskih vrsta je završen u četvrtak sa veoma povoljnim rezultatima. Predstavnici svih svetskih vlasti su odlučili da striktno regulišu međunarodnu trgovinu određenih vrsta ajkula i drveća, i da počnu da preduzimaju akcije protiv zemalja koje ne rade ništa ili se nedovoljno trude da spreče ilegalnu trgovinu slonovačom i rogom nosoroga.

Bankok, Tajland - Urgentni sastanak povodom ilegalne trgovine divljih biljnih i životinjskih vrsta je završen u četvrtak sa veoma povoljnim rezultatima. Predstavnici svetskih vlada su odlučili da striktno regulišu međunarodnu trgovinu određenih vrsta ajkula i drveća, i da počnu da preduzimaju akcije protiv zemalja koje ne rade ništa ili se nedovoljno trude da spreče ilegalnu trgovinu slonovačom i rogom nosoroga. 

Tokom poslednjeg dana istorijske dvonedeljne Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama (CITES), države su se po prvi put složile da se pokrenu procesi u određenim zemljama radi suzbijanja krijumčarenja i trgovine slonovačom.  

Vlade sveta su označile Kinu, Keniju, Maleziju, Filipine, Tajland, Ugandu, Tanzaniju i Vietnam kao visoko rizične zemlje u kojima dolazi do nedovoljnog suzbijanja ilegalne trgovine slonovačom i uslovile ih da prihvate vremenski ograničen rok i da se suoče sa ovim problemima u roku od sledeća dva meseca i da definitivno pokažu pomak pri njihovom rešavanju do sledećeg CITES sastanka u leto 2014. 

Po pravilniku CITES-a, ukoliko ove zemlje ne pokažu očigledan pomak, biće sankcionisane na odgovarajući način. Sporazum omogućuje CITES-u da da preporuku da vlade koje su učestvovale u kreiranju ugovora obustave trgovinu sa neusaglašenim zemljama, vezano za 35 000 vrsta ili njihovih proizvoda obuhvaćenih konvencijom - od orhideja do krokodilske kože.

Nakon godina neaktivnosti, vlade će od danas pomno pratiti rad zemalja koji nisu uspele da spreče ilegalnu trgovinu, što je potez koji će pomoći da se spreče pokolji hiljada jedinki Afričkih slonova", rekao je Karlos Druvs, šef delegacije CITES-a u WWF-u.  "Napori u Bankoku da se ugrožene vrste još bolje sačuvaju je kamen temeljac budućih akcija."

"Ipak, bitka da se kriminal zaustavi još nije gotova", rekao je Druvs. "Ove zemlje će od sada biti obavezane da se drže ovih odluka i ubrzaju procese pri sprečavanju krivolovačke globalne krize, koja razara živi svet naše planete." 
 
Odluke povodom poboljšane kontrole ilegalne trgovine slonovačom, nastale su nakon izjave premijerke Tajlanda Jingluk Sinavatre da će potpuno zatvoriti ovo tržište u njenoj zemlji. Premijerka je ovo odlučila nakon primljene peticije od milion i po glasova, koju su pokrenuli i njoj podneli WWF, Avaaz i Leonardo Di Kaprio, poznati glumac i veliki zaštitnik prirode. 

Vlade su se takođe založile za unapređenje zaštite ugroženih nosoroga, izglasavši zakonsku inicijativu 
protiv organizovanih kriminalnih sindikata koji se bave krijumčarenjem roga nosoroga i preprodajom istog na crnom tržištu. Kao odgovor, zemlje su prihvatile plan za smanjivanje potrebe za ilegalnom trgovinom proizvoda kao što je rog nosoroga, za koji se u Vietnamu sujeverno smatra da poseduje čudotvorne izlečive osobine.  

Skoro 700 Južno-afričkih nosoroga je ubijeno tokom prošle godine i skoro 150 je ubijeno do početka 2013, dok oko 20 000 slonova strada svake godine zbog krivolova.

Vlade su se takođe založile za pojačanu zaštitu tri vrste ajkula čekićara, pored kučine, pelagične vrste ajkule i raže. Ajkule i raže su se do sada nalazile na listi CITES Appendix II, gde je bilo potrebno samo regulisati međunarodnu trgovinu njihovim produktima na održivom nivou. 

"Ovo je istorijski trenutak, kada je nauka prevagnula and politikom, dok ajkule i raže nestaju iz naših okeana", rekao je Druvs. "Ova odluka će naveliko pokrenuti kontrolu do sada nekontrolisane trgovine mesom i repom jakula, koja rapidno uništava populacije ovih dragocenih životinja zbog porasta luksuznih potreba tržišta."  

"Ove dugoročne odluke da ajkule i raže postanu zaštićene od strane CITES-a pokazuju da vlade mogu obuzdati političke interese radi očuvanja naših okeana i mora, obezbeđujući tako hranu i ostale dobrobiti nadolazećim generacijama. Nadamo se da će se ovakav trend nastaviti u budućnosti na nacionalnom i globalnom nivou", rekao je Druvs. 

Izglasane su i regulative za zaštitu par vrsta ružinog drveta i ebonovine, koje su predmet ilegalne trgovine i tako dovele do opasnosti nestanka velikih šumskih površina, posebno na Madagaskaru. 

Share This!

Help us spread the message