Tražimo konsultanta za obuke novinara o istraživačkom novinarstvu | WWF

What would you like to search for?

Our News

Tražimo konsultanta za obuke novinara o istraživačkom novinarstvu

Obuka novinara: istraživačko novinarstvo WWF, svetska organizacija za prirodu, objavljuje konkurs za konsultantske/medijske agencije koje će biti angažovane da organizuju obuku o istraživačkom novinarstvu. Cilj obuke jeste da novinari/ke na početku karijere i studentkinje/studenti novinarstva iz Srbije nauče principe i tehnike istraživačkog novinarsta kako bi iste mogli da primene u svom budućem radu, i na taj način ponude kvalitetan način informisanja građanima i građankama Srbije. Obuke su deo projekta „Da nam klima štima“ (Climate Pact for Impact), koji WWF Adria – Srbija sprovodi u Srbiji, uz podršku Vlade Švedske.

Obuka novinara: istraživačko novinarstvo 

WWF, svetska organizacija za prirodu, objavljuje konkurs za konsultantske/medijske agencije koje će biti angažovane da organizuju obuku o istraživačkom novinarstvu. Cilj obuke jeste da  novinari/ke na početku karijere i studentkinje/studenti novinarstva iz Srbije nauče principe i tehnike istraživačkog novinarsta kako bi iste mogli da primene u svom budućem radu, i na taj način ponude kvalitetan način informisanja građanima i građankama Srbije. Obuke su deo projekta „Da nam klima štima“ (Climate Pact for Impact), koji WWF Adria – Srbija sprovodi u Srbiji, uz podršku Vlade Švedske.

O projektu

Opšti cilj projekta "Da nam klima štima" je: povećana svest i obrazovanje o klimatskim promenama i UN ciljevima održivog razvoja u Srbiji do 2021. godine sa fokusom na mlado stanovništvo. Strategija projekta se zasniva na ideji povezivanja različitih aktera u društvu, interesnih grupa, profesionalnih i stručnih udruženja, mladih i zainteresovanih građana kako bi unapredili opšti društveni i pojedinačni nivo razumevanja uzroka i značaja klimatskih promena. Tri ključne komponente projekta su obrazovanje, podizanje građanske svesti putem javnih kampanja i boljeg informisanja preko medija, i uspostavljanje saradnje sa privrednicima. Prioritetna ciljna grupa su mladi Srbije.  

Ideja projekta zasniva se na rezultatima empirijskih istraživanja uzroka klimatskih promena širom sveta, a i na neposrednom iskustvu vezanom za prirodne nepogode i razorne posledice koje se odražavaju i na ljude i na naše prirodno okruženje. Svedoci smo sve vidljivijeg delovanja klimatskih promena na teritoriji Srbije sa očiglednim i ozbiljnim posledicama. Pretrpljena je velika materijalna šteta, ugrožena bezbednost, opstanak i zdravlje ljudi, a pre svih su pogođene ranjive grupe kao što su deca, žene, osobe sa invaliditetom i siromašni građani. 

Projektna strategija 2: Povećati svest opšte javnosti o uticajima klimatskih promena i mehanizmima adaptacije se odnosi na aktivnosti i rezultate za koje je konsultant odgovoran, a  koji su navedeni niže.
Konsultant je odgovoran za sledeće rezultate:  
  1. Sprovođenje dnevnih seminara za 20 osoba. Trajanje seminara određuje konsultantska agencija prema svojoj proceni. Konsultant je obavezan da podnese izveštaj o održanom seminaru u roku od 20 dana od održavanja seminara. 
  2. Produkcija 2 novinarske priče. Konsultant je odgovoran da pruži podršku učesnicima obuke, tokom koje će novinari/ke istražiti i napisati novinarske priče na odabranu temu, a od kojih će dve najbolje biti ispraćene prema standardima istraživačkog novinarstva. Konsultant je obavezan da podnese izveštaj o održanim konsultacijama u roku od 30 dana po završetku izrada priča. 
Nakon završene obuke biće izabrane dve najuspešnije priče/istraživanja, prema izboru članova WWF projektnog tima, konsultanta, kao i ostalih učesnika seminara. Odabrane priče će biti osnov za osmišljavanje i sprovođenje dve lokalne kampanje, koje će, zajedno sa novinarima/novinarkama sprovesti WWF projekti tim, iz projektnih sredstava. 

Konsultant je zadužen za sledeće aktivnosti:
  • Objava obuke putem svoje mreže i kontakata, elektronskih portala i drugo
  • Regrutovanje 20 novinara/novinarki i studenata/studentkinja novinarsta. Kriterijumi će biti definisani zajedno sa WWF projektnim timom
  • Priprema za i održavanje seminara o istraživačkom novinarstvu
  • Mentorisanje učesnika tokom istraživanja i izrade novinarskih priča po izboru učesnika/ca. Moguć je rad u grupama u zavisnosti od interesa učesnika/ca seminara
  • Učestvovanje u odabiru i mentorisanju dve najbolje istraživačke priče. Odabir priča radi konsultant prema zajednički postavljenim kriterijumima sa WWF projektnim timom.
Konsultant je dužan da pokrije troškove vezane za najam prostora, putovanja, noćenja i obroka za učesnike seminara, kao i iste troškove za svoj tim. WWF projektni tim će dati podršku u sprovođenju  logistike za organizaciju seminara: odabir prostora, organizacija putovanja i drugo.

Vremenski okvir*:
  1. Seminar je potrebno sprovesti u periodu  jun- avgust 2020. godine u dogovoru sa WWF projektnim timom 
  2. Mentoring učesnika je potrebno sprovesti u periodu od jula do decembra 2020. godine
  3. Odabir najboljih priča biće sproveden u decembru 2020. / januaru 2021. godine
Konsultant je obavezan da obezbedi ravnopravne uslove za učešće svih potencijalno zainteresovanih osoba. To uključuje i marginalizovane, odnosno ranjive grupe, kao što su žene i osobe iz siromašnih i nepristupačnih zajednica i domaćinstava. Kako bi informacija o obukama došla do svih ranjivih grupa konsultant je dužan da rasprostrani informaciju na što bolji način, kao i da u pozivu na obuku jasno naglasi pristupačnost seminara za ranjive grupe. Konsultant je dužan da konsultuje WWF projektni tim pri izradi poziva za obuku kako bi ispunili navedene kriterijume.

Pozivamo zainteresovane konsultante/medijske agencije da pošalju radnu biografiju (CV), ponudu za obuku prema navedenim specifikacijama na maksimum dve strane A4 i finansijsku ponudu, na email adresu srbija@wwfadria.org .

Rok za prijave je 2. april 2020. godine.
 
*Imajući u vidu novonastalu situaciju sa koronavirusom COVID-19, vremenski rokovi su podložni promenama u dogovoru sa WWF projektnim timom.
- WWF-related activities -, Spain. Aiguamolls de l'Empordà Natural Park, Catalonia, Spain. NGOs representative - Working group session during the training course on Integrated River Basin Management (IRBM) organized by WWF Mediterranean Programme Office - Across the Waters. Aiguamolls de l'Empordà Natural Park, Costa Brava, Catalonia, Spain

Share This!

Help us spread the message