WWF prihvata preporuke nezavisnog izveštaja | WWF

What would you like to search for?

Our News

WWF prihvata preporuke nezavisnog izveštaja

- Nezavisna komisija razmatrala je odnos organizacije prema ljudskim pravima, s posebnim osvrtom na podršku vladinim rendžerima i pozvala na strožu primenu usvojenih politika i pravila; - Nezavisna komisija nije pronašla ni jedan dokaz da je osoblje WWF-a podsticalo kršenje ljudskih prava ili u njemu učestvovalo; - WWF potvrđuje svoju predanost zajednicama s kojima radi

Gland, Švajcarska – WWF je danas objavio izveštaj "Integracija ljudskih prava u zaštitu prirode: od namere do akcije", koji je prošle godine naručio od Nezavisne komisije, sa ciljem da se istraži uloga WWF-a u slučaju prijavljenih kršenja ljudskih prava od  strane pojedinih vladinih rendžera u najsloženijim i najudaljenijim područjima gde WWF deluje.

Nezavisna komisija, kojom je predsedavala bivša visoka poverenica UN-a za ljudska prava Navi Pillay, iznela je niz preporuka kako bolje integrisati ljudska prava u zaštitu prirode.  

Komisija nije pronašla dokaze da je osoblje WWF-a podsticalo ili učestvovalo u kršenju ljudskih prava. Kada su se pojavile prijave o zlostavljanjima, naše osoblje je reagovalo, ali Komisija je utvrdila da nisu dosledno ispunjene obaveze organizacije prema zajednicama u područjima gde radimo.

WWF prihvata preporuke Komisije.

Kršenje ljudskih prava nikada nije prihvatljivo i protivno je našim osnovnim vrednostima. Upravo zbog toga smo naručili ovaj nezavisni izveštaj“, rekao je Pavan Sukhdev, predsednik WWF Internationala.

WWF sarađuje sa zajednicama širom sveta i prepoznajemo našu odgovornost za slušanje potreba zajednice, zagovaranjem njihovih prava i uključivanjem u naš rad. Izražavamo veliko žaljenje što su ljudi patili“, rekao je Marco Lambertini, generalni direktor WWF Internationala.

„Preporuke Komisije shvatamo veoma ozbiljno i obavezujemo se na njihovo sprovođenje, uz već preduzete radnje, sve s ciljem boljeg ispunjenja obaveza prema zajednicama s kojima radimo“, nastavio je Lambertini.

Komisija je takođe istaknula neophodnost jasnijeg zagovaranja prema vladama da ispune svoje dužnosti u zaštiti ljudskih prava, uključujući i državne rendžere koji su umešani u navedena zlostavljanja.

WWF je već promenio svoj globalni pristup u radu u najizazovnijim regionima sveta, a koji je direktno usklađen s preporukama Komisije. Poboljšali smo načine kako zajednice mogu izraziti svoju zabrinutost, promenili naše sisteme kako bismo centralno pregledavali i odobravali visokorizične projekte, a spremni smo i obustaviti podršku projektima ukoliko se ne može osigurati poštovanje najviših standarda zaštite ljudskih prava.

Redovno i transparentno ćemo procenjivati naš napredak, počevši od 2021. godine.
Beleške urednika:

Ovde možete pronaći odgovor WWF-a i detaljan odgovor rukovodstva, koji opisuje naše postupke u skladu sa svakom preporukom.

Do sada smo preduzeli sledeće korake:

● Uspostavljanje efikasnih mehanizama za pritužbe u svakoj zemlji u kojoj WWF deluje tako da se mogu podizati, primati, pratiti i rešavati pritužbe zajednica. Centar za ljudska prava u Srednjoafričkoj Republici (osnovan 2016.), koji je Komisija pohvalila kao najbolju praksu, model je koji će i WWF koristiti za integrisane mehanizme pritužbi u kompleksnim područjima.

● Jačanje socijalnih mera i mera zaštite životne sredine, obavezni set mera za bolje uključivanje zajednica, prepoznavanje i upravljanje rizicima, te osiguravanje doslednosti u našem radu na terenu. Oni su odobreni od strane svih odbora WWF-a širom sveta (od jula 2019.), a sprovođenje vodi novi posebni Globalni odsek za mere zaštite;

● Snažnije korišćenje uticaja WWF-a za podršku ljudskim pravima i priprema timova unutar WWF-a da obustave ili odustanu od projekata ako zaštitne mere nisu ispunjene;

● U toku je osnivanje kancelarije nezavisnog pravobranitelja (ombudsmana) koji će WWF smatrati odgovornim za obaveze i zaštitne mere, te će se posvetiti rešavanju sukoba unutar zajednica u kojima deluje;

● Preduzimanje dodatnih koraka za smanjenje sukoba između zajednica i vladinih rendžera, kao što je obavezno osposobljavanje za poštovanje ljudskih prava za projekte WWF-a, a koji uključuju sprovođenje i pomoć u uspostavljanju Društva za međunarodnu podršku rendžerima (Universal Ranger Support Alliance, 2020.), međunarodne koalicije posvećene profesionalizaciji rendžera, uključujući razvoj svetskog kodeksa ponašanja.

● Sve visokorizične projekte zaštite prirode pregleda i odobrava novi, visoki svetski odbor za rizike, sastavljen od vodećih stručnjaka za zaštitu prirode WWF-a.

● Izgradnja kapaciteta osoblja, uključujući obuku svih 7.500 zaposlenih širom sveta o novom zaštitnom sistemu;
● Uključivanje obaveze WWF-a prema primeni zaštitnih mehanizama i ljudskih prava u sve relevantne sporazume.
 

Share This!

Help us spread the message