WWF zajedno sa tužiocima i inspektorima u borbi protiv prestupa vezanih za divlje vrste | WWF

What would you like to search for?

Our News

WWF zajedno sa tužiocima i inspektorima u borbi protiv prestupa vezanih za divlje vrste

Borba protiv ekološkog kriminala postala je prioritet Evropske unije za period od 2018-2021. godine.

WWF Adria prihvatila je još jedan novi izazov! U naredne tri godine, svetska organizacija za zaštitu prirode će aktivno raditi na suzbijanju kriminalnih aktivnosti vezanih za divlje vrste, ovog puta sarađujući sa tužiocima, inspektorima i predstavnicima izvršnih organa.

Aktivnosti će se obavljati u okviru projekta koji finansijski podržava evropski program LIFE pod nazivom „Successful Wildlife Crime Prosecution in Europe“ (SWiPE). Projekat sprovode WWF, Flora & Fauna International, TRAFFIC, Državno tužilaštvo Republike Hrvatske i Pravosudna akademija (Hrvatska) u 11 evropskih zemalja, uključujući Bugarsku. Ostale zemlje u kojima će se sprovoditi projektne aktivnosti su: Rumunija, Srbija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Slovačka, Mađarska, Španija, Italija, Ukrajina i Poljska.

Zašto su zločini nad divljim vrstama opasni?

 

Ekološki zločini su četvrta najunosnija organizovana kriminalna aktivnost na svetu, nakon krijumčarenja ljudi, droge i oružja. Ovo područje kriminala je u porastu i u izveštaju UNEP-a i INTERPOL-a (2014) utvrđeno je da troškovi ekoloških zločina iznose do 258 milijardi dolara, uključujući neprocenjive ekološke troškove za našu planetu, značajno smanjenje biodiverziteta i potpuno izumiranje evropskih životinjskih i biljnih vrsta. Iz tog razloga, nedavne inicijative Evropske unije poput Akcionog plana protiv trgovine nad divljim životinjama, Mape puta ka eliminisanju ilegalnog ubijanja, zarobljavanja i trgovine pticama i Globalnog akcionog plana za očuvanje jesetri, prepoznaju hitnu potrebu za boljim sprovođenjem zakona i efikasnijim suzbijanjem kriminalnih aktivnosti koje se odnose na divlje vrste. 

 

Šta želimo da postignemo?

 

Glavni cilj WWF-a i njegovih partnera u ovoj inicijativi je da obeshrabri i u konačnici utiče na smanjenje kriminalnih aktivnosti protiv divljih životinja, unapređivanjem usaglašenosti sa Zakonom o životnoj sredini EU i povećavajući broj uspešno procesuiranih krivičnih dela. Projektne aktivnosti će nastojati da obezbede dokaze o zločinima protiv divljih životinja u Evropi u 11 projektnih zemalja, da povećaju svest i kapacitet tužilaca i odabranih organa o neophodnosti efikasnog sprovođenje zakona koji se odnose na zaštitu životne sredine, ali i pojačanje prekogranične razmene znanja i saradnje između istražnih organa. Ovaj projekat takođe nastoji da podigne svest o negativnim efektima ovih zločina na nacionalnu bezbednost, javno zdravlje i životnu sredinu. Očekuje se da će aktivnosti povećati izricanje značajnijih i odvraćajućih kazni.

 

Iako se podaci o zločinima protiv divljih vrsta ne prikupljaju sistematski, nedavni izveštaji pokazuju koje su razmere ovog problema: 

 

● Prema izveštaju krovne svetske organizacije za proučavanje ptica Birdlife iz 2017. godine, u Evropi se godišnje ubije milion ptica

● Europol procenjuje da se iz EU u Kinu godišnje prokrijumčari 100 tona evropske jegulje;

● Samo u 2017. godini je putem instrumenta EU-TWIX prijavljeno 5,644 krivičnih slučajeva koja se tiču ugrožavanja zaštićenih životinjskih vrsta. EU-TWIX predstavlja elektronsku bazu podataka Evropske unije za borbu protiv ilegalne trgovine divljim životinjama.

 
Vuk (Canis lupus)

Share This!

Help us spread the message