What would you like to search for?

Our News

Tražimo partnera za usluge iz oblasti digitalnih komunikacija

Rok za dostavljanje ponuda je 9. februar

Ukoliko imate dokazano iskustvo u upravljanju društvenim mrežama, brendiranju i kreiranju i sadržaja za promociju aktivnosti, možete da postanete WWF-ov partner. Detalje konkursa pročitajte u nastavku.

Uvod
 
WWF je jedna od vodećih svetskih nevladinih i neprofitnih organizacija za zaštitu prirode koja je osnovana 1961. godine i ima predstavništva u više od 80 zemalja širom sveta i oko 6200 zaposlenih. Organizacija je ponosna na činjenicu da ima podršku više od pet miliona ljudi.
Regionalna kancelarija WWF Adria, osnovana je početkom 2015. godine i obuhvata Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku, Kosovo, Makedoniju, Sloveniju i Srbiju. Trudimo se da obezbedimo pozitivnu budućnost za divlje vrste širom sveta, reke, šume i mora, težimo da smanjimo emisije ugljen-dioksida kako bismo izbegli katastrofalne klimatske promene i zalažemo se za mere koje će pomoći ljudima da održivo žive na planeti. Naš rad se zasniva na naučnim saznanjima, a međunarodno iskustvo prenosimo na lokalni nivo. Naš domet je međunarodni, a naša misija precizna - stvaranje sveta u kome ljudi žive u harmoniji sa prirodom.
 
Ciljevi
 
U nameri da dođemo do šire publike, što više promovišemo aktivnosti WWF-a, saopštavamo rezultate postignute tokom projekata i privučemo moguće donatore, WWF Adria želi da angažuje kreativnu marketinšku agenciju za digitalne komunikacije koja bi razvila i sprovela najbolja moguća rešenja i pomogla u ispunjavanju sledećih ciljeva:
 
Upravljanje društvenim mrežama:
 • Povećati vidljivost brenda i angažman na društvenim mrežama.
 • Razviti i sprovesti sveobuhvatnu kampanju na društvenim mrežama usklađenu sa ciljevima projekta.
 • Kreirati privlačan sadržaj kako bi se unapredila vidljivost brenda i omogućila interakcija sa ciljnom publikom.
 • Podsticati jaku online zajednicu kroz aktivno učešće i upravljanje zajednicom.
 • Optimizovati oglase na društvenim mrežama kako bi se došlo do veće publike i njihovog angažmana.
 • Koristiti analitiku kako bi pratili metrike, učinke i optimizovali kampanje na društvenim mrežama radi poboljšanja rezultata. 
Brendiranje:
 • Razviti dosledan i lako uočljiv identitet brenda koji odražava vrednosti WWF-a.
 • Kreirati vizualno privlačne i povezane elemente za brendiranje događaja kako bi se unapredilo prepoznavanje brenda.
 • Osigurati dosledno sprovođenje brend smernica u svim kanalima komunikacije. 
Kreiranje i upravljanje sadržajem:
 • Koristiti AI alate i kreativno znanje kako bi se proizveli privlačni vizuali i grafički elementi koji su u skladu sa brendom.
 • Dizajnirati vizuale koji efikasno komuniciraju ključne poruke i podstiču angažman ciljne publike.
 • Razvijati promotivne materijale, kako u štampanom tako i u digitalnom formatu, koji su informativni, interaktivni i usklađeni sa smernicama brenda WWF-a.
 • Kreirati brošure i izveštaje koji efikasno prikazuju ciljnoj publici rezultate, aktivnosti ili informacije o WWF-u.
 • Kreirati vizuale visokog kvaliteta koji pričaju priču i izazivaju emocije dok istovremeno jačaju identitet brenda.
 • Dizajnirati prijateljski i vizualno privlačan sadržaj veb stranica koji pruža optimalno korisničko iskustvo i odražava identitet brenda.
 • Kreirati dizajn email biltena koji privlače pažnju, podstiču interakciju sa korisnicima i usmeravaju ih ka željenom sadržaju.
Ovi ciljevi služe kao smernice agenciji za postizanje uspeha u pružanju navedenih usluga.
 
Očekivani rezultati
 
Agencija treba da pruži sledeće usluge (uz mogućnost za dopunu):
 
Upravljanje društvenim mrežama
 • Strateško kreiranje sadržaja za društvene medije
 • Lansiranje kampanja za podizanja svesti
 • Pozicioniranje brenda
 • Upravljanje zajednicom na društvenim mrežama
 • Postavljanje oglasa i povećanje vidljivosti (bustovanje)
 • Analitika i praćenje učinaka kampanja 
Kreiranje i upravljanje sadržajem
 • Vizuelni elementi i dizajn brenda uz korišćenje veštačke inteligencije
 • Dizajn oglasa
 • Promotivni materijali (štampani i digitalni)
 • Brošure i izveštaji (štampani i digitalni)
 • Dizajn veb stranica
 • Dizajn email biltena
 • Dizajn sadržaja za društvene mreže
 • Dizajn oglasa za društvene mreže
 • Brendiranje događaja 
Video sadržaj
 • Kratke animacije za društvene mreže
 • Video zapisi za društvene mreže i drugi video zapisi 
Fotografija
 • Fotografisanje
 • Obrada slika

Uslovi plaćanja
 
Prema dogovorenim naknadama za pružene usluge, nakon izvršenih zadataka. Rok za plaćanje od 30 dana.
Plaćanje će biti izvršeno nakon što agencija izda fakturu za određenu uslugu.
 
Trajanje ugovorne obaveze
 
Ovaj konsultantski ugovor obuhvata period od februara 2024. do decembra 2025.
Konsultantski ugovor je važeći do 31. decembra 2025.
 
Dostavljanje ponuda
 
Dostavljanje portfolia: Zainteresovani kandidati treba da dostave portfolio koji demonstrira potrebne kvalifikacije. Portfolio treba da prikaže iskustvo u gore navedenim ciljevima.
 
Finansijska ponuda: Finansijska ponuda mora uključivati jediničnu cenu za navedene vrste usluga u bruto iznosu. Dodatno, kandidati treba da naznače ukupan iznos za celokupnu konsultantsku uslugu.

Upravljanje društvenim mrežama (PO KONSULTANTSKOM ČASU)
 • Strateško kreiranje sadržaja za društvene mreže
 • Lansiranje kampanja za podizanje svesti
 • Pozicioniranje brenda
 • Upravljanje zajednicom na društvenim mrežama
 • Postavljanje oglasa i poboljšanje vidljivosti (bustovanje)
 • Analitika i praćenje učinka 
Kreiranje i upravljanje sadržajem (PO KONSULTANTSKOM ČASU)
 • Vizuelni elementi i dizajn brenda uz korišćenje veštačke inteligencije
 • Dizajn oglasa
 • Promotivni materijali (štampani i digitalni)
 • Brošure i izveštaji (štampani i digitalni)
 • Dizajn veb stranica
 • Dizajn email biltena
 • Dizajn sadržaja za društvene mreže
 • Dizajn oglasa za društvene mreže
 • Brendiranje događaja 
Video sadržaj (PO KONSULTANTSKOM ČASU)
 • Kratke animacije za društvene mreže
 • Video zapisi za društvene mreže i drugi video zapisi 
Fotografija (PO KONSULTANTSKOM ČASU)
 • Fotografisanje
 • Obrada slika
Rok: Ponude moraju biti dostavljene do 9. februara, 23:59 CET, na sledeću email adresu: serbia@wwfadria.org , uz jasnu naznaku u naslovu poruke: "Ponuda za konsultantske usluge - agencija za digitalnu komunikaciju". Ponude je moguće dostaviti na srpskom i/ili engleskom jeziku.
 
Navedeni uslovi pružaju sveobuhvatan okvir za uspostavljanje jasnih zadataka i smernica za angažman između WWF Adrije i agencije za digitalnu komunikaciju. Oni služe kao referentna tačka za obe strane tokom trajanja projekta ili kampanje.
 
Sukob interesa
 
Odabrani pružalac usluga će potpisati ugovor sa organizacijom WWF Adria, koji će sadržati Izjavu o nepostojanju sukoba interesa.
 

Share This!

Help us spread the message