What would you like to search for?

Our News

NI 1% PIJAĆE VODE ZA 100 % ŽIVOTA NA PLANETI

WWF Adria je performansom i izložbom u Silosima ukazala na to koliko naše aktivnosti utiču na vodu od koje zavisi sav živi svet na Zemlji, a koja je ograničen resurs

Voda je ograničen resurs, a koriste je svi sistemi. Tretiramo je kao besplatno i beskonačno javno dobro, ali svaka nesmotrena upotreba pijaće vode nosi sa sobom jako visoku cenu i ugrožava budućnost raspoloživih rezervi pijaće vode. Interaktivnom izložbom “Ni 1% pijaće vode za 100% života na planeti” svetska organizacija za zaštitu prirode WWF je ukazala na taj problem sinoć u Silosima, uz performans koji je privukao veliki broj posetilaca. 

Iako planeta oduvek raspolaže sa manje od jedan posto pijaće vode, danas dolazimo u situaciju da je možda ne bude dovoljno za sav živi svet baš zbog toga što se prema njoj ne ponašamo odgovorno.

 “Sve ljudske aktivnosti su žedne aktivnosti. Ekonomije su zavisne od rasta, što stvara dodatni pritisak na vodne ekosisteme. Pre 30 godina vode je bilo izobilju, ne zato što sada vode ima manje, nego zbog toga što su naše aktivnosti sve veće, na sve stavljamo slavinu”, istakla je Nataša Kalauz, izvršna direktorka WWF Adrije.

Da bismo na trenutak osetili kako bi mogao da izgleda svet kome nedostaje pijaće vode, predstavili smo situacije u kuhinji (gde nam je zimnica VODA), kupatilu (kupanje u zagađenoj VODI), teretani (bez VODE za popiti posle vežbanja) kao i sav živi svet na planeti za koji nema dovoljno VODE za piće. 

Ovom izložbom želimo da podstaknemo sve da se zamisle i promene svoje navike. Nije nam cilj da pretimo mračnim scenarijima, ali jeste da radimo da na tome da se oni ne dogode,” dodaje Kalauz.

Pretnje po stabilnost slatkovodnih ekosistema iz kojih se snabdevamo vodom za piće su mnogobrojne. Neadekvatno i neumereno korišćenje voda u urbanim sredinama uz odsustvo tretmana otpadnih voda koje se ispuštaju u vodene tokove predstavlja pretnju ne samo po zdravlje ekosistema već i na javno zdravlje. 

I hidroelektrane su problem s kojim se u našem regionu često suočavamo. One izoluju vodne ekosisteme i barijera su za živi svet u vodama. Samim tim nema migracija vodnih vrsta, smanjuje se riblji fond, ili čak izumire, jer ribe ne mogu da se mreste
Trebalo bi da ubuduće još više radimo na tome da male hidroelektrane ne budu prvi izbor kada govorimo o obnovljivim izvorima energije. Baš naprotiv treba da podržavamo trend uklanjanja nepotrebnih i zastarelih brana i barijera na rekama, da omogućimo revitalizaciju slobodnih prirodnih tokova”, zaključuje Kalauz.

WWF nastavlja kampanju “Ni 1% pijaće vode za 100% života na planeti” i posle uspešnog događaja u Silosima, na kanalima društvenih mreža i javnom promotivnom prostoru. 
© WWF
voda za sve
© WWF
voda zimnica

Share This!

Help us spread the message