What would you like to search for?

Our News

WWF poziva zemlje da ostanu čvrste u borbi protiv plastike, jer taktike odlaganja dovode globalni sporazum u ćorsokak

Treća runda pregovora UN-a o globalnom sporazumu o zagađenju plastikom završena je bez plana kako da se pregovori pomaknu dalje, uprkos tome što većina zemalja podržava snažan sporazum zasnovan na globalnim pravilima.

Uprkos ogromnoj većini zemalja koje su spremne da krenu napred ka snažnom i ambicioznom sporazumu, zemlje sa dubokim petrohemijskim interesima odlagale su napredak tokom cele nedelje i blokirale konačnu odluku o tome kako unaprediti rad koji vodi u četvrtu rundu pregovora UN o globalnom zagađenju plastikom. Sada neće biti ni formalnog rada pre sledeće runde pregovora, što odlaže diskusije o kritičnim merama koje mogu da okončaju krizu zagađenja plastikom.

Budući da se mali broj država koje proizvode naftu tokom ovog procesa protivi obavezujućim pravilima, WWF poziva zemlje sa visokim ambicijama da budu hrabre i voljne da krenu napred u razvoju efikasnog sporazuma uprkos ovom protivljenju. Sledeća runda pregovora je u Otavi (Kanada) za samo pet meseci i progresivne zemlje moraju mudro da iskoriste ovo vreme i ostanu fokusirane na razvoj seta pravno obavezujućih pravila, na šta su veliki broj vlada i mnoga vodeća preduzeća već pozvala.

Skupština UN za zaštitu životne sredine dala je pregovaračima zadatak da razviju sporazum kojim se okončava zagađenje plastikom. Svakim minutom odlaganja, dodajemo toksično nasleđe koje ostavljamo budućim generacijama. Pregovarači moraju biti vođeni, ne onim što su najmanje ambiciozne zemlje spremne da prihvate, već hitnošću krize zagađenja plastikom koja se dešava van konferencijskih sala. Sastanak u Otavi može da bude ova prekretnica”, rekla je Nataša Kalauz, direktorka Svetske organizacije za zaštitu prirode.

Uprkos opstrukcijama više od 100 zemalja podržava globalne zabrane i postepeno ukidanje najštetnije plastike, a 140 zemalja želi da uspostavi globalna obavezujuća pravila za razliku od sporazuma zasnovanog isključivo na dobrovoljnim akcijama.

U ovoj rundi razgovora, pregovarači su po prvi put radili na nacrtu teksta ugovora, pri čemu su iznete brojne konstruktivne opcije za jačanje predloženih globalnih pravila u celom „životnom ciklusu“ plastike – od vađenja nafte i gasa preko proizvodnje plastike, do dizajna za ponovnu upotrebu i popravku i bezbedno odlaganje.

Pošto su preostale još samo dve pregovaračke sesije za postizanje dogovora o globalnom sporazumu o plastici pre kraja 2024. godine, WWF poziva zemlje da maksimalno iskoriste vreme koje prethodi pregovorima u Otavi kako bi mobilisale političku podršku i pripremile tehničku osnovu potrebnu za prekretnicu u pregovorima. Razgovori u Najrobiju iznedrili su konkretne predloge i identifikovali oblasti u kojima postoje neslaganja. U Otavi, zemlje treba da počnu stvarne pregovore i da se usredsrede na odredbe koje imaju podršku većine.

WWF je nedavno objavio izveštaj u kome upozorava da stvarna cena plastike po životnu sredinu, zdravlje i privredu može biti čak 10 puta veća za zemlje sa niskim prihodima, iako one troše skoro tri puta manje plastike po glavi stanovnika od onih sa visokim prihodima. Još jednom apelujemo na građane da se svojim potpisom pridruže peticiji protiv zagađenja koju je do sada potpisalo više od 217 hiljada ljudi.
 
© © Shutterstock _DigArt_WWF
Global Plastic Treaty

Share This!

Help us spread the message