Narodna skupština Republike Srpske usvojila Deklaraciju o zaštiti reka | WWF

What would you like to search for?

Our News

Narodna skupština Republike Srpske usvojila Deklaraciju o zaštiti reka

U deklaraciji se između ostalog traži moratorijum na izgradnju malih hidroelektrana, revizija postojećih ugovora za iste, te ukidanje svih vrsta podsticaja za te štetne projekte

Banja Luka - Narodna skupština Republike Srpske usvojila je juče Deklaraciju o zaštiti reka, čime su preduzeli prvi korak ka zaštiti reka i zaustavljanju širenja malih hidroelektrana. Ova odluka potvrda je rada mnogih građanskih inicijativa i organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini, ali je tek početak dugotrajnog i kompleksnog rada koji sledi.

Usvojena deklaracija temelji se na Deklaraciji o zaštiti reka Zapadnog Balkana, koja je predstavljena javnosti krajem 2019. godine na Međunarodnoj konferenciji “Pravni i praktični alati za zaštitu reka Zapadnog Balkana i njihovih ljudi” u organizaciji Arnike, Centra za životnu sredinu iz Banjaluke i WWF Adrije. U deklaraciji se između ostalog traži moratorijum na izgradnju malih hidroelektrana, revizija postojećih ugovora za iste, te ukidanje svih vrsta podsticaja za te štetne projekte.

Odluka Narodne skupštine Republike Srpske prvi je korak u rešavanju problema malih hidroelektrana. Zahteve iz deklaracije potrebno je pretočiti u propise  kako bi se formalno pravno onemogućila dalja gradnja malih HE i kako bi se moglo pristupiti sistemskoj reviziji svih izdatih ugovora za izgradnju malih hidroelektrana u Republici Srpskoj. Isto tako, potrebno je pravnim aktima ukinuti sve oblike podsticaja ovih besmislenih i društveno štetnih projekata”, izjavio je Đorđe Stefanović iz WWF Adrije.

WWF Adria nastavlja s praćenjem sprovođenja ovih odluka, te će insistirati na konkretnim potezima Vlade Republike Srpske, ali i Vlade Federacije, koja je istu deklaraciju usvojila sredinom 2020. godine. 

Službenim usvajanjem deklaracije od strane Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine značajno se sužava prostor za nastavak uništavanja bosanskohercegovačkih reka i šalje se poruka kako interesi pojedinaca ne mogu i ne smeju biti iznad javnog interesa. Da li će to zapravo biti tako, preostaje nam da vidimo. 
Reka Neretva

Share This!

Help us spread the message