What would you like to search for?

Our News

Uklanjanjem starih barijera vraćamo život u naše rijeke

WWF Adria poziva građane Crne Gore kao i opštine i Vladu, da se uključe u globalnu akciju oslobađanja rijeka od nepotrebnih barijera

Širom Evrope, više od milion različitih pregrada zaustavlja život u našim rijekama. Kao i ranijih godina, i ove će godine hiljade ljudi širom kontinenta 11. jula u 15 sati skokom u rijeke skrenuti pažnju na potrebu njihove zaštite i revitalizacije.
 
Ovogodišnji Big Jump posvećen je uklanjanju barijera iz evropskih rijeka, a isti cilj dijeli i WWF, koji je u proteklih nekoliko godina uklonio na desetine barijera. Podstaknut uspjesima u drugim zemljama, ali i činjenicom da se desetine hiljada takvih barijera nalazi i u rijekama Jugoistočne Evrope, WWF Adria je pozvala opštine da se pridruže globalnom pokretu i zajedničkim snagama vratimo život u naše rijeke.
 
“Mnoge barijere na rijekama više na služe svrsi, a njihovo održavanje u potpunosti je neisplativo. To mogu biti pregrade za potrebe ribnjaka ili obranu od poplava koje više nijesu u funkciji, brane hidroelektrana koje više ne proizvode dovoljno struje ili su prestale sa radom, ali imaju značajan negativan uticaj na prirodu, te sve druge barijere koje više ne obavljaju funkciju za koju su napravljene. Kao takve, one nerijetko predstavljaju i opasnost za sigurnost ljudi i njihovo zdravlje. Upravo u tim slučajevima, uklanjanje barijera učinkovita je mjera za smanjenje pritisaka na rijeke, a istovremeno ima veliki pozitivan učinak na sav živi svijet koji od njih zavisi, uključujući i ljude”, izjavili su iz WWF Adrije.
 
Prednosti uklanjanja barijera iz rijeka prepoznate su i u Strategiji EU o biološkoj raznolikosti do 2030. godine, gdje je kao jedan od ključnih ciljeva i obnova najmanje 25.000 km rijeka kroz uklanjanje barijera i revitalizaciju poplavnih područja. Takav cilj i ne iznenađuje s obzirom da je procijenjeno kako se u rijekama i potocima Evrope nalazi preko milion barijera, koje predstavljaju jednu od najvećih prijetnji za očuvanje bioraznolikosti slatkovodih ekosistema.
 
Crna Gora i zemlje u regionu još uvijek imaju očuvane rijeke koje odlikuje izuzetna biološka raznolikost. Ipak, i u njima su pritisci na rijeke veliki, kako zbog desetina hiljada postojećih barijera, tako i zbog novih, čija gradnja se planira. Stoga pozivamo sve nivoe vlasti, od opština do vlada, da se aktivno uključe i budu naši partneri na uklanjanju starih i nefunkcionalnih barijera. Isto tako, pozivamo i sve građane koji se žele uključiti da nam šalju informacije o svim pregradama, kako većim tako i onim najmanjim, a koje presjecaju naše rijeke”, pozvali su iz WWF Adrije.
 
Svi koji se žele uključiti u globalnu akciju uklanjanja barijera mogu se javiti WWF Adriji putem Facebooka ili Instagrama, ili mailom na info@wwfadria.org. Potrebno je poslati fotografiju pregrade, kao i lokaciju (idealno GPS koordinate) gdje se ona nalazi. Nakon procjene same barijere i njenog uticaja na prirodu, kao i troškova povezanih s njenim uklanjanjem, pristupiti će se prikupljanju sredstava. Zajedno možemo vratiti život u naše rijeke! 
 
Jedna od mnogih pregrada na našim rijekama

Share This!

Help us spread the message