What would you like to search for?

Our News

Svet konačno dobija novi pravno obavezujući sporazum o plastici

WWF pohvaljuje odluku Skupštine UN za životnu sredinu da započne pregovore o istorijskom, globalnom sporazumu o plastici i obavezuje se da će podržati rad na njegovim detaljima

BEOGRAD – Države članice UN-a danas su se tokom Skupštine UN za životnu sredinu (UNEA-5.2) jednoglasno dogovorile da će razviti pravno obavezujući sporazum o zaustavljanju zagađenja plastikom. Taj sporazum predstavlja jednu od najambicioznijih svetskih ekoloških akcija još od Montrealskog protokola iz 1989. godine, kojim je ukinuta upotreba supstanci štetnih po ozonski omotač.

Usvojena rezolucija UN-a rezultiraće čvrstim sporazumom koji sadrži globalna pravila i obaveze za ceo životni ciklus plastike. Na osnovu pomenutih pravila, države, preduzeća i društvo imaće obavezu eliminisanje plastičnog zagađenja iz svog okruženja.

WWF pozdravlja odluku i podstiče svetske vlade da iskoriste ovaj veliki iskorak u smanjenju zagađenja plastikom i da deluju jednako snažno i odlučno u razvoju sadržaja spomenutog sporazuma do 2024. Kao jedna od najvećih svetskih organizacija za zaštitu prirode, WWF se obavezao da podrži rad Međuvladinog pregovaračkog odbora Skupštine UN za zaštitu životne sredine u finalizovanju važnih detalja ovog istorijskog sporazuma u naredne dve godine.

„Svetski lideri su napokon shvatili da svi zajedno moramo da se borimo protiv plastične krize, kao jednog od najvećih problema sa kojima se svet suočava. Pristankom na razvoj pravno obavezujućeg globalnog sporazuma o zagađenju plastikom, oni utiru put čistijoj i sigurnijoj budućnosti za ljude i planetu“, ističe izvršna direktorka WWF Adrije Nataša Kalauz. „Iako WWF pozdravlja ovu odluku, moramo da naglasimo i da je ovo tek početak i da je neophodan veliki angažman, kao i odlučnost brojnih strana kako bi se ostvario ovaj sporazum i omogućio efikasan prelaz na cirkularnu ekonomiju kada je reč o plastici“.

WWF-ovu peticiju, koja poziva na usvajanje ovakvog globalnog sporazuma, potpisalo je više od 2,2 miliona ljudi širom sveta, dok je preko 120 globalnih preduzeća i više od 1000 organizacija civilnog društva takođe podržalo pozive na kreiranje sporazuma. WWF poziva svetske lidere da nadograde ovu globalnu podršku i današnji prelomni trenutak, uspostavljanjem ambicioznog globalnog sporazuma o zagađenju plastikom do 2024. koji:
● pravno obavezuje i sadrži niz zajedničkih pravila i propisa koji mogu da povećaju efikasnost cirkularne ekonomije širom sveta;
● sadrži globalne propise koji se bave celim životnim ciklusom plastike, uključujući globalne zabrane štetnih proizvoda i aktivnosti, standarde dizajna proizvoda i mere koje smanjuju proizvodnju i potrošnju „devičanske“ plastike;
● prepoznaje ključnu ulogu neformalnog sektora upravljanja otpadom u pokretanju cirkularne ekonomije i omogućava učestvovanje ovog sektora u pregovorima.
 
Zagađenje plastikom je pretnja svim sredinama, i čini rizik za ljudsko zdravlje!

Share This!

Help us spread the message