What would you like to search for?

Our News

WWF poziva mlade da se priključe regionalnom projektu Panda Labs Junior for Just Transition

Mladi između 19 i 25 godina mogu da se prijave do 31. marta 2022. godine

Svetska organizacija za zaštitu prirode WWF vas poziva da se priključite regionalnom projektu Panda Labs Junior for Just Transition i da uzmete budućnost energije u svoje ruke! Prepoznali smo  mlade  kao  ključnu  pokretačku  snagu  pozitivnih  promena  i  želja  nam  je  da  mladima  u regionima u kojima postoje velika postojenja za korišćenje uglja ukažemo i na druge mogućnosti za razvoj ideja i buduće zaposlenje izvan termoenergetskih postrojenja kao i da ih osnažimo da svoje ideje i predloge iznose javno.

U čemu je problem?

U regionima u kojima se industrija većinski zasniva na korišćenju uglja kao glavnog energenta pored zabrinutosti za obezbeđivanje dovoljne količine elektirčne energije javlja se i bojazan za radna mesta ljudi koji rade u ovom sektoru. Mladi prepoznaju potencijal za razvoj preduzetničkih poduhvata  u  zelenoj  (i  drugim)  granama  industrije  ali  često  smatraju  da  nemaju  prostor, mogućnosti ni dovoljno znanja da se ozbiljnije posvete ovoj temi!

Šta želimo da radimo?

Kroz rad sa mladima, organizacijama mladih i za mlade, edukatorima, mentorima, ekspertima, lokalnim institucijama, srednjim školama i fakultetima želimo da:

·    učimo zajedno o energetskoj tranziciji, ekosistemima i drugim temama kroz webinare i
treninge za studente i predavanja u srednjim školama za đake;
·     povežemo mlade iz regiona u zajedničku Panda Hub mrežu;
·     organizujemo hakatone, okrugle stolove i slične skupove na najinteresantnije teme;
·     radimo na tome da se glas mladih čuje i podrži!

Ukoliko si zainteresovan/a za učešće na projetku i imaš između 19 i 25 godina potrebno je da do 31.03.2022. pošalješ prijavu koja će pored osnovnih podataka o tebi (ime, prezime, e-mail, broj  telefona,  mesto  boravka,  fakultet/školu  koju  pohađaš)  sadržati  i  kratko  pojašnjenje  tvoje motivacije, razloga za učešće, iskustva na sličnim projektima i očekivanja koja imaš od učešća. Prijavu poslati na adresu gvreljanski@wwfadria.org
 
© WWF Adria
Panda Labs Junior for Just Transition

Share This!

Help us spread the message