What would you like to search for?

Prilagođavanje klimatskim promenama
© WWF
WWF ADAPT je internet kurs koji na praktičan i jednostavan način objašnjava načine kako možemo da ublažimo klimatske promene i da im se prilagodiimo.
Kurs 1: Razumevanje klimatskih promena

Pogledajte trejler za prvi kurs a onda kliknite na www.wwfadapt.org za pristup svim ADAPT kursevima.