What would you like to search for?

MALI PRIVREDNI RIBOLOV
© Darko Mihalić

Ohrabrujemo i osnažujemo male privredne ribolovce da postanu ključni akteri zajedničkog modela upravljanja morskim resursima kako bi se poboljšala održivost morskog sveta i lokalnih zajednica.

ODRŽIVE ZAJEDNICE ZA ZDRAVA MORA I OKEANE

U našim krajevima riba se lovila još u neolitu. Zbog neodrživog životnog stila hiljade godina mogu biti izbrisane za manje od jednog veka. Najviše su pogođene lokalne zajednice, koje zavise od siromašnih i iscrpljenih morskih resursa kao glavnog izvora hrane i prihoda.

Gotovo 93% mediteranskih zaliha ribe je prekomerno izlovljeno. Nekada bogato more pretvara se u prazno vodeno telo. Deo problema je konvencionalni pristup upravljanju morskim resursima koji je lokalne ribare isključio iz procesa donošenja odluka.

Iskustvo je pokazalo da se uključivanjem ribara u donošenje odluka, mora i okeani mogu oporaviti. To ne samo da ima pozitivan uticaj na biološku raznovrsnost, već poboljšava i uslove života onih koji su najviše pogođeni isrcpljivanjem morskih resursa.

Uspostavljanje modela zajedničkog upravljanja veoma je dug proces, a njegova sigurna primena zahteva uključivanje različitih zainteresovanih strana. Kao i kod svih globalnih gorućih problema, naš najveći izazov je vreme.

Ljudske aktivnosti koje uzrokuju zagađenje mora i okeana, degradacija staništa, prekomerni izlov ribe i klimatske promene prete održivosti ribolova.

© Darko Mihalić
ŠTA RADIMO

Mi smo deo najveće inicijative u istoriji koja uključuje više od 20 područja u šest mediteranskih zemalja, čiji je cilj jačanje zajedničkog upravljanja malim ribolovom. U našoj regiji radimo na poboljšanju upravljanja na četiri pilot lokacije: Park prirode Telašćica, Park prirode Lastovo i Kanal Velebit u Hrvatskoj i Park prirode Strunjan u Sloveniji.

Radimo na osnaživanju ribarskih i priobalnih zajednica da učestvuju u odlučivanju i pokrenu pozitivne promene, postajući aktivni zaštitnici njihovih prirodnih resursa.
Radimo na poboljšanju kvaliteta života ribara i njihovih porodica pokazujući im alternativne izvore prihoda.

Mi gradimo zajedničku platformu za upravljanje da bismo razmenjivali iskustva i uključili sve relevantne zainteresovane strane u regionu u primeni i proširivanju modela zajedničkog upravljanja.
 

ŠTA TI MOŽEŠ UČINITI?

Širi glas o onome što radimo i podrži nas u radu sa malim privrednim ribarima i njihovim porodicama.

DONIRAJ