What would you like to search for?

UNAPREĐENJE RIBOLOVA MALE PLAVE RIBE
© Ante Gugić

Radimo sa ribarskim sektorom u regionu na poboljšanju održivosti ribarstva, istovremeno omogućavajući potrošačima da donose održive izbore s ciljem obnove ključnih vrsta i sprečavanja prekomernog izlova.

NA IVICI PONORA

Globalna potražnja za ribljim proizvodima je u porastu i udvostručena je u poslednjih 30 godina. Prekomerna eksploatacija morskih resursa dovodi do urušavanja ribljih zaliha. Istovremeno, s porastom nivoa svesti, raste i potražnja za održivom morskom hranom.

Sardele i inćuni identifikovani su kao ključne vrste u ekosistemu Jadranskog mora. Najvažnija je održiva eksploatacija ovog resursa, jer je pod velikim pritiskom zbog mnogih ljudskih aktivnosti, a najviše zbog industrijskog ribolova.
 

Da li znaš?

Mala pelagična riba čini više od 80% ukupnog ulova u Jadranskom moru.

© Pexels / Oziel Gómez
ŠTA RADIMO

Sarađujući sa različitim zainteresovanim stranama radimo na poboljšanju ribolova sardele i inćuna na Jadranu kako bismo ga učinili održivim, ekološki prihvatljivim i konkurentnim na tržištu.

Usmeravamo se na najveću hrvatsku ribarsku industriju s održivim praksama i time postajemo glavni uzor u upravljanju ribarstvom u regionu.

Naš glavni cilj je promocija ribolovnih praksi za mali pelagični ribolov na Jadranu i pomaganje u ispunjavanju zahteva za MSC (Marine Stevardship Council) sertifikatom, koji se smatra glavnim standardom održivosti.
 

Gotovo sav ribolov inćuna i srdele u Jadranskom moru obavljaju italijanska i hrvatska plovila.

© Ante Gugić
ŠTA TI MOŽEŠ UČINITI?

Dragocenim morskim resursima potreban je angažman svih nas. Pomozi nam da zaštitimo zalihe morske hrane za buduće generacije.

 

DONIRAJ