What would you like to search for?

Uspešno suzbijanje kažnjivih dela protiv divljih vrsta u Evropi
© WWF / Mike Goldwater

Borba protiv ekološkog kriminala postala je prioritet Evropske unije za period od 2018-2021. godine.

U čemu je problem?
Kažnjiva dela protiv prirode i životne sredine danas su četvrta najunosnija aktivnost organizovanog kriminala na svetu, nakon trgovine ljudima, drogom i oružjem. Ovo područje kriminala je u porastu, a u izveštaju UNEP-a i INTERPOL-a (2014) utvrđeno je nas kažnjiva dela protiv prirode i životne sredine godišnje koštaju do 258 milijardi dolara, i čine neprocenjivu štetu našoj planeti, značajno smanjuju biološku raznovrsnost i dovode do potpunog istrebljenja pojedinih biljnih i životinjskih vrsta.

Iako nema sistemskog prikupljanja podataka o krivičnim delima protiv divljih vrsta, više izveštaja tokom godina pokazuje razmere ovog problema:
● Prema izveštaju Krovne svetske organizacije za proučavanje ptica Birdlife iz 2017. godine, u Evropi se godišnje ubije milion ptica.
● Europol procenjuje da se iz Evropske unije u Kinu godišnje prokrijumčari 100 tona evropske jegulje.
● Samo u 2017. godini je putem instrumenta EU-TWIX prijavljeno 5.644 krivičnih dela koja se odnose na ugrožavanje zaštićenih životinjskih vrsta. EU-TWIX predstavlja elektronsku bazu podataka Evropske unije za borbu protiv ilegalne trgovine divljim životinjama.

Iz tog razloga, nedavne inicijative Evropske unije poput Akcioni plan EU za suzbijanje nezakonite trgovine divljom faunom i florom, Smernica za uklanjanje nezakonitog ubijanja, zarobljavanja i trgovine pticama i Panevropskog akcijskog plana za jesetre, prepoznaju hitnu potrebu za boljim sprovođenjem zakona i efikasnijim suzbijanjem kriminalnih aktivnosti koje se odnose na divlje vrste.
 
Šta radimo?
Projekat „Uspešno suzbijanje kažnjivih dela protiv divljih vrsta u Evropi” (LIFE SWiPE) ima za cilj da obeshrabri, a na kraju i smanji broj kažnjivih dela protiv divljih vrsta, kroz bolje sprovođenje propisa o zaštiti životne sredine i veći broj uspešno procesuiranih krivičnih dela, pomažući na taj način oporavak ugrožene evropske biološke raznovrsnosti i zdravlja ekosistema. Borba protiv ekološkog kriminala postala je prioritet u Evropskoj uniji za razdoblje od 2018-2021. godine, u okviru borbe protiv međunarodnog i organizovanog kriminala.

Postojanje zakona i propisa kojima se štite divlje vrstee, ne osigurava manju stopu kriminala protiv istih. Uprkos ozbiljnom negativnom uticaju na očuvanje vrsta, sigurnost i javno zdravlje, ova vrsta kriminala retko se otkriva, prijavljuje, procesuira i kažnjava. Cilj projekta je da poveća za 25% broj istraženih, prijavljenih i procesuiranih kažnjivih dela protiv divljih vrsta, zahvaljujući većoj stručnosti, boljoj međuagencijskoj i prekograničnoj saradnji nadležnih organa. U okviru projekta će takođe biti izgrađen i onlajn informacioni portal o delima protiv divljih vrsta: stopwildlifecrime.eu.

Efikasnije sprovođenje projekta LIFE SWiPE omogućiće saradnja sa ključnim evropskim telima i organizacijama, kao što su Mreža za praćenje trgovine divljim vrstama TRAFFIC, Evropska mreža tužilaca za zaštitu životne sredine (ENPE), Forum sudija Evropske unije za zaštitu životne sredine (EUFJE).
S kim sarađujemo?
Aktivnosti će se obavljati u okviru projekta koji finansijski podržava evropski program LIFE pod nazivom „Successful Wildlife Crime Prosecution in Europe“ (SWiPE). Projekat sprovode WWF, Flora & Fauna International, Mreža za praćenje trgovine divljim vrstama TRAFFIC, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske i Pravosudna akademija Republike Hrvatske, u 11 evropskih zemalja: Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Italija, Mađarska, Poljska, Rumunija, Slovačka, Srbija, Španija i Ukrajina.