What would you like to search for?

Unapređenje zajedničkog života ljudi i velikih zveri
© © Ofelia DE PABLO y Javier ZURITA

Kako bi se smanjili konflikti između stočara i velikih zveri, naučnici iz celog sveta rade na unapređenju preventivnih mera koje bi sprečile ove napade i daljnje sukobe lokalnog stanovništva i velikih zveri. Jedna od mera su i zaštitne ograde.

U čemu je problem?
U Republici Srbiji oduvek egzistiraju tri vrste evropskih velikih zveri – medved, ris i vuk. Srbija je jedina zemlja u Evropi koja na svojoj teritoriji ima tri evropske populacije medveda: dinarsko-pindsku, karpatsku i istočno-balkansku. Velike zveri često nanose štetu domaćim životinjama, voću i poljoprivrednim kulturama. Prema zvaničnim informacijama dolazi do napada na stoku kao što su ovce, svinje, goveda i konji, ali do šteta dolazi i na košnicama pčela radi medveda. Zbog navedenih šteta koje su posledica napada velikih zveri česti su sukobi sa lokalnim stanovništvom koji najčešće rezultiraju nezakonitim ubijanjem ovih životinja. Obim i učestalost krivolova je teško proceniti te ne znamo tačan broj jediniki koje su stradale zbog krivolova. Dodatni faktor koji ugrožava brojnost populacija ovih vrsta je i trovanje koje je često odgovor lokalnog stanovništva na napade na stoku ili košnice. Postavljaju se otrovni mamci i otrovane lešine koje pored rizika za divlje vrste predstavljaju i veliki rizik za lokalno stanovništvo i domaće životinje koje potencijalno mogu doći u kontakt sa bačenim otrovom.
Šta radimo?
Kako bi se napadi na stočare i pčelare smanjili, naučnici iz celog sveta rade na unapređenju preventivnih mera koje bi sprečile ove napade i daljnje sukobe lokalnog stanovništva i velikih zveri. Primenom ovih mera se, sa jedne strane, obezbeđuje sigurnost stanovništva i smanjenje ekonomskih šteta, a sa druge strane se smanjuje stopa mortaliteta velikih zveri kao posledica nezakonitih aktivnosti – krivolova i trovanja. Jedna od mera koja se pokazala uspešnom u Evropi je postavljanje posebno konstruisanih elektro-zaštitnih ograda za košnice i stoku (ovce, svinje, goveda, konji). Ovakve četiri ograde planiramo da postavimo na području Tare i Uvca.

Plan uključuje postavljanje zaštitnih ograda na dva pilot područja gde su identifikovane jedinke ovih vrsta u blizini stočarskih farmi i pčelara. Ova dva područja će predstavljati takozvane farme dobrih praksi. Na ovaj način se sprečavaju napadi na košnice i stoku uz istovremenu zaštitu velikih zveri i ostalih divljih vrsta. Kombinacijom ovih preventivnih mera i edukacije stanovništva značajno unapređujemo koegzistenciju ljudi i velikih zveri koje žive na zajedničkim teritorijama.
S kim sarađujemo?
Naši partneri na ovom projektu su Biološki fakultet, upravljači zaštićenih područja, lovačka udruženja i druge zainteresovane organizacije i institucije.

Neposredno sarađujemo i sa pčelarima i stočarima, čija se gazdinstva nalaze na teritoriji Specijalnog rezervata prirode „Uvac“ i  Nacionalnog parka „Tara“. Takođe, planirana je saradnja i sa lokalnim samoupravama i stanovništvom navedenih područja.