What would you like to search for?

PRIRODA ZA LJUDE
© Tara National Park

U zaštićenim područjima nalaze se jedinstveni, krhki i vredni elementi našeg prirodnog bogatstva. Učinkovitost zaštićenih područja je presudna za našu dobrobit.

Zaštićena područja za prirodu i ljude

Ovaj deo Evrope karakteriše bogata biološka raznovrsnost. Malo je mesta na svetu gde u istom danu možete da posetite neverovatna i očaravajuća močvarna područja, pećine i vodopade, iako su skriveni u različitim zaštićenim područjima i državama. Postoji samo nekoliko regiona u kojima možete proći kroz četiri države sa samo jednim rezervoarom goriva i upoznati različite kulture.

Naš region je jedan od njih! Raznolik i bogat vrstama, staništima i kulturnom baštinom, obiluje brojnim zaštićenim područjima koja čine oko 8% teritorije. Ova područja su "prirodne laboratorije" u kojima se testiraju modeli mogućih rešenja da bi se ispunili razvojni izazovi. U isto vreme, oni su osnova za očuvanje prirodnih vrednosti.

Naša misija je očuvanje tih bisera. I još mnogo toga! Sa gotovo 90 zaštićenih područja okupljenih u mreži Parkovi Dinarida i brojnim organizacijama civilnog društva delimo viziju i strast za očuvanjem prirode, pomažući poboljšanju upravljanja i boljoj interakciji sa ljudima koji žive u i oko zaštićenih područja

U zaštićenim područjima ovog regiona postoji više od 5.000 endemskih biljnih i životinjskih vrsta.

© Ramona Topic / DZZP
PRIRODA U OPASNOSTI

Priroda se često uzima zdravo za gotovo. Stoga nije ni čudo što ljudi ne prepoznaju pravu svrhu zaštićenih područja, a to je očuvanje biološke raznovrsnosti i pružanje ekosistemskih usluga prirodi i ljudima.

Nedostatak svesti o ovome često rezultira lošim upravljanjem zaštićenim područjima. Veliki problem predstavlja neadekvatni politički i finansijski okvir. Prvo, oni omogućavaju neprimerene aktivnosti kao što su komercijalno šumarstvo, lov, masovni turizam i izgradnja neodržive infrastrukture.

Drugo, to dovodi do izdvajanja malih budžeta za aktivnosti zaštite prirode, nedostatku kvalifikovanog osoblja i neadekvatnom nadzoru. Iz tog razloga, finansiranje se često obezbeđuje neodrživim iskorišćavanjem prirodnih resursa, koje ponekad sponzorišu vlade.

Sve se to odražava ne samo na zaštićena područja kojima se loše upravlja, već i na, često zanemarene, lokalne zajednice. Što je za nas opet - presudno. Ljudi imaju pravo da razumeju i dele blagostanje svog okruženja i da im se zatraži mišljenje prilikom donošenja odluka.
 

Poštovanje i zaštita osnovnih ljudskih prava za nas je od presudnog značaja, posebno pravo na informacije, uključivanje svih društvenih grupa, transparentnost, nediskriminaciju i jednakost.

© Ajdin Kamber
ŠTA RADIMO

Naš rad sa zaštićenim područjima traje duže od decenije. Doprinosili smo uspostavljanju novih zaštićenih područja i poboljšanju upravljanja postojećim, poput Prekograničnog rezervata biosfere Mura - Drava - Dunav ili Parka prirode Lastovo.

Velikom pobedom za Dinarski luk 2008. godine, zajedničkom izjavom, u kojoj su ustanove za upravljanje prirodom u jugoistočnoj Evropi pristale da sarađuju u cilju jačanja saradnje u regionu, podstakli smo vlade da se obavežu na prekogranične i nacionalne aktivnosti zaštite prirode.

Fokusirani smo na dva obimna pitanja - efikasnost zaštićenih područja i dobrobit ljudi. Naš rad bi trebalo da donese rezultate u oba slučaja međusobnim jačanjem, ali i suočavanjem. Da bismo to postigli, unapređujemo relevantne politike i sektorsku saradnju, povećanjem kapaciteta svih relevantnih aktera i stvaranjem mogućnosti za održivi razvoj lokalnog stanovništva.

Naš prioritet je da podržimo glas i institucionalni razvoj civilnog društva kao ključnog aktera u  razgovorima o politikama i odlučivanju, baš kao i podizanje svesti o prednostima prirode i ulozi zaštićenih područja: razgovor o samoj prirodi ili, jednostavno, o značaju obrazovanja o prirodi u prirodi.

Naš rad sa zaštićenim područjima podržavaju Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA) i Fondacija MAVA.
 

ŠTA TI MOŽEŠ UČINITI?

Pred nama je nekoliko neverovatno važnih godina ukoliko želimo da spasimo planetu. Radimo na zaštiti prirode, ali to ne možemo sami - tvoja podrška je ključna. Svi moramo biti deo rešenja.
 

PRIDRUŽI SE