What would you like to search for?

UPRAVLJANJE
© © Shutterstock / ArtisticPhoto / WWF

Kod upravljanja je reč o tome kako se donose odluke, ko ih donosi, kako se primenjuju i ko je odgovoran?

ODLUKE KOJE UTIČU NA PRIRODU

Svakog dana donosimo odluke koje utiču na prirodu - od međunarodnih sporazuma, nacionalnih politika i poslovnih strategija, do odluka zajednice o lokalnom razvoju i korišćenju resursa. Ako nameravamo da zaustavimo trend uništavanja prirode i pošteno delimo resurse, tada je dobro upravljanje ključno.

Upravljanje je vitalni deo rada WWF-a, bilo da se bavimo korupcijom, krivolovom i ilegalnom sečom ili podržavamo lokalne zajednice u upravljanju prirodnim resursima tako da njihovi razvojni planovi uzimaju u obzir uticaj na životnu sredinu i potrebe lokalnog stanovništva,

Riblji fond se uništava kada je ribarstvo slabo regulisano. Zaštićena područja ne ispunjavaju svoju svrhu ako se njima ne upravlja dobro i ukoliko ne uključuju ljude koji žive u njima i oko njih. A infrastrukturni projekti i industrijska aktivnost mogu imati katastrofalne posledice ako ne uzmu u obzir uticaj na ljude i prirodu. Ovaj neuspeh je često rezultat dubljih problema u pozadini.

Diskriminacija, neravnopravni odnosi moći i nedostatak transparentnosti dovode do isključivanja mnogih iz procesa donošenja odluka. Prava domorodačkih naroda, lokalnih zajednica i žena često se zanemaruju, a jaku zakonsku regulativu podriva korupcija i loše sprovođenje.
 

WWF ima dugogodišnje iskustvo u okupljanju različitih društvenih grupa radi pronalaženja rešenja za zajedničke izazove – to smatramo ključnim delom dobrog upravljanja.

© WWF
UPRAVLJANJE U NAŠEM REGIONU

Vlade širom sveta obavezale su se da će poštovati ekološka i ljudska prava i doneti zakone za zaštitu prirode. Mnoga preduzeća ozbiljnije shvataju obavezu stvaranja bolje budućnosti za ljude i prirodu i otvorenija su u svom poslovanju. Lokalne inicijative i organizacije civilnog društva uspešno su ispitivale i uticale na odluke koje ih pogađaju.

Naš region nije izuzetak. Ovde države dele istu političku istoriju; sve osim Albanije bile su deo Jugoslavije i deo Istočnog bloka. Ali njihov trenutni politički kontekst je uveliko drugačiji. Slovenija i Hrvatska su države članice EU, sa zakonodavnim okvirima i politikama usklađenim sa Unijom, dok su druge zemlje posvećene procesu pridruživanja EU, s različitim stepenima efikasnosti i uspeha tranzicionih reformi.

Međutim, potpisivanje sporazuma ili usvajanje novih zakona ne znači da ih pravilno sprovodimo. Pravni okvir koji definiše upravljanje prirodom je generalno slab i previše fleksibilan, a njegova primena je nedovoljna, što omogućava brojne neodržive prakse i otežava postizanje efikasne zaštite prirode.

Seča drveta može biti neodrživa ili čak ilegalna; morska zaštićena područja mogu biti bez funkcionalnih zona zabrane ribolova; izvlačenje šljunka može ozbiljno da ugrozi naše reke i šume ...
 

Priroda je ključna za postizanje svih ciljeva održivog razvoja. U skladu sa prirodom, možemo razviti efikasna rešenja za mirna, uspešna i pravedna društva.

© Ružica Stanković
ŠTA RADIMO

Postoji mnogo primera dobrog upravljanja životnom sredinom u praksi - morska područja kojima upravlja lokalna zajednica i gde se riblji fond oporavlja; programi sertifikacije koji uravnotežuju proizvodnju sa zaštitom prirode i pravima radnika; privredni subjekti, lokalne zajednice i lokalna uprava rade zajedno na upravljanju zajedničkim vodnim resursima.

Ključni zadatak je pomoći ljudima da preuzmu vodeću ulogu u zaštiti područja u kojima žive, jačajući njihova prava i pomažući im da razumeju prednosti zaštite prirode.

Mi takođe pronalazimo nove načine za borbu protiv korupcije, koja predstavlja jednu od najvećih prepreka za sprečavanje kriminala u prirodi -  poput krivolova i trgovine životinjama ili ilegalne seče šume. Korupcija potkopava naša nastojanja da koristi od prirode budu pravedno raspoređene.

Pomažemo vladama i poslovnom sektoru da ispune svoje obaveze u pogledu održivosti, uključujući usvajanje i primenu zakonodavstva EU i međunarodnih sporazuma.
 

ŠTA TI MOŽEŠ UČINITI?

Podrži naš rad na zaštiti prirode i redovno prati našu saradnju sa vlastima na unapređenju zakonodavstva o zaštiti prirode.
 

PRIDRUŽI SE