What would you like to search for?

Na kontaktoni!
© Michael Poliza / WWF

Ju lutemi, na kontaktoni për ndonjë pyetje apo propozim.

Zyrat tona
WWF Adria
Rr. Luan Haradinaj, 76, 1/5
10 000, Prishtinë
Kosovë
Telefoni: +383 44 151 223
Posta elektronike: ftechene@wwfadria.org 
mselani@wwfadria.org 

WWF Adria
Gundulićeva 63
10 000 Zagreb
Kroaci
Telefoni: +385 1 5509 623
Posta elektronike: info@wwfadria.org

WWF Adria Serbia
Đure Jakšića 4a/8 
11000 Beograd
Serbi
Telefoni: +381 11 30 33 753 
Posta elektronike: serbia@wwfadria.org
Donacionet
donacije@wwfadria.org
Telefoni: +385 1 5509 623
Partneritetet e korporatave
Menaxhmenti i Lartë
CEO
Nataša Kalauz
nkalauz@wwfadria.org 

Conservation Director
Dunja Mazzocco Drvar
ddrvar@wwfadria.org
 
Drejtore e Komunikimit dhe Mbledhjes së Fondeve Individuale
Petra Boić Petrač
ppetrac@wwfadria.org

Menaxhere e Burimeve Njerëzore
Jasmina Marković
jmarkovic@wwfadria.org

Finance Manager
Branka Mohorić
bmohoric@wwfadria.org

 
Komiteti i Konservimit
Menaxher i Programit të Ujërave të Ëmbla
Zoran Mateljak
zmateljak@wwfadria.org
 
Menaxhere e Programit për Zonat e Mbrojtura
Kasandra-Zorica Ivanic
kivanic@wwfadria.org 
 
Menaxher i Programit të Marinës
Danijel Kanski
dkanski@wwfadria.org
 
Zyrtare e Mbrojtjes së të Dhënave
Branka Mohorić
bmohoric@wwfadria.org