What would you like to search for?

Vlerat tona
© naturepl.com / Klein & Hubert / WWF

Ne jemi dëshmitarë të përkeqësimit të natyrës dhe klimës sonë, me pasoja serioze për jetën në Tokë, duke përfshirë edhe jetën tonë. 
 
Njerëzit janë pjesë e natyrës, dhe fati ynë është i gërshetuar me të. Misioni i WWF-së është të ndërtojë një të ardhme ku natyra dhe njerëzit prosperojnë bashkë. Si një organizatë e shoqërisë civile e bazuar në shkencë, dhe e paanshme, ne punojmë për ta ruajtur dhe rigjallëruar biodiversitetin, rrjetën që mbështetë gjithë jetën në Tokë; për të zvogëluar gjurmët e njerëzimit në mjedis; dhe për të siguruar përdorim të qëndrueshëm të burimeve natyrore, në mënyrë që të mbështesim gjeneratat e tashme dhe të ardhme. 
 
Ne e nderojmë dhe respektojmë diversitetin në natyrë dhe në mes të njerëzve, partnerëve, dhe komuniteteve me të cilat punojmë. Përgjatë shumë kulturave dhe individëve që e përfaqësojnë organizatën WWF, ne bashkohemi nga në mision, një markë, dhe një grup i përbashkët vlerash:

Kurajo: Ne tregojmë kurajë përmes veprimeve tona, punojmë për ndryshim kur ka nevojë, dhe frymëzojmë njerëzit e institucionet për t’i trajtuar kërcënimet më të mëdha ndaj natyrës dhe së ardhmes së planetit i cili është shtëpia jonë. 
 
Respekt: Ne nderojmë zërat dhe të drejtat e natyrës dhe njerëzve, dhe punojmë për të siguruar një të ardhme të qëndrueshme për të dyja palët.
 
Integritet: Ne jetojmë me principet të cilat ua kërkojmë tjerëve t’i respektojnë. Veprojmë me integritet, përgjegjësi, dhe transparencë, dhe varemi në dijen lokale dhe në shkencë që të na udhëheqin, e të sigurohemi që të mësojmë e zhvillohemi. 
 
Bashkëpunim: Ne kemi ndikim në shkallë të sfidave të cilat i hasim, përmes fuqisë së veprimit kolektiv, dhe inovacionit.  

WWF është e përkushtuar për një kulturë që lejon njerëzit që në mënyrë të sigurt të paraqesin shqetësimet e tyre për sjelljen e papërshtatshme të punëtorëve të WWF, partnerëve të tij, dhe njerëzve që kanë të bëjnë me WWF, pa pasur frikë për ndëshkime. Njëjtë, komunitetet lokale ose individët e këtyre komuniteteve, të cilët besojnë se po ndikohen negativisht nga aktivitetet e WWF-së, janë të mirëseardhur t’i shprehin shqetësimet e tyre. Për më shumë informata, ju ftojmë me dashamirësi që të vizitoni pjesën e Etikës në faqen e WWF-së. 

ETHICS IN WWF