Renomiran svetski kurs o klimatskim promenama prvi put dostupan na srpskom jeziku | WWF

What would you like to search for?

Our News

Renomiran svetski kurs o klimatskim promenama prvi put dostupan na srpskom jeziku

WWF, Svetska organizacija za prirodu, pripremila je internet kurs ’Klimatske promene, rizici i izazovi’, koji je dostupan svima i omogućava bolje razumevanje uzroka i posledica klimatskih promena i upućuje na mere ublažavanja i prilagođavanja

BEOGRAD – WWF, Svetska organizacija za prirodu u saradnji sa Nemačkim konzorcijumom za klimu i renomiranim nemačkim naučnicima prilagodila je na srpski jezik Masovni, otvoreni, internet kurs ’Klimatske promene, rizici i izazovi’ prvenstveno za studente i mlade profesionalce, ali i za sve zainteresovane građane i građanke. Kurs je lako razumljiv, sveobuhvatan i daje široku sliku klimatskih promena, koja omogućava da se sagleda njihova složenost. Vodeći nemački naučnici koji se bave pitanjima klime potrudili su se da objasne naučne osnove iz različitih oblasti koje su vezane za problem klimatskih promena, kao i da navedu moguća rešenja za ovaj problem. Kurs je interdisciplinaran, sledi naučna saznanja, modele istraživanja i predviđanja, ali otvara i društvena pitanja poput društveno-ekonomskih promena i politika koje tome vode. Dostupan je svim zainteresovanim, a internet veza je sve što je potrebno da se pristupi kursu.

„U okviru kurseva iz oblasti ekologije, biogeografije i zaštite životne sredine na Biološkom fakultetu pominje se uticaj klimatskih promena na biodiverzitet u različitim sadržajima. Međutim, naučni i stručni značaj klimatskih promena i njihovog uticaja na sve sfere našeg svakodnevnog života zavređuje posebnu tematsku obradu u nastavi, kako bi se naši studenti maksimalno osposobili za dalji rad u ovoj oblasti. Na Osnovnim akademskim studijama smo nedavno akreditovali kurs „Ekologija i klimatske promene“ čiji je sastavni deo i MOOC ‘Klimatske promene, rizici i izazovi’ koji je dobijen za studente u saradnji sa WWF-om. Kao i na Master akademskim studijama Ekologija, kurs „Modelovanje areala i ekoloških niša“, objašnjava prof. Dr. Željko Tomanović, dekan Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Masovni, otvoreni, internet kurs (MOOC - Massive Open Online Course) je poseban oblik internet kursa koji teoretski ima neograničen broj polaznika. MOOC kombinuje tradicionalne oblike prenošenja znanja poput video zapisa, materijala za čitanje i rešavanje problema, ili praktičnih vežbi putem foruma na kojima nastavnici i polaznici međusobno komuniciraju. MOOC ’Klimatske promene, rizici i izazovi’ je dostupan na engleskom, nemačkom i ruskom jeziku takođe.

„Otišli smo i korak dalje i pripremili  Espresso MOOC, koji, kako i naziv govori, daje mogućnost da se upoznate sa ključnim aspektima klimatskih promena dok pijete kafu, naime oko 60 minuta.  Smatramo da klimatska kriza utiče na sve nas i da su ključna rešenja za ublažavanje i prilagođavanje na klimatske promene zasnovana na prirodi. Radimo na tome da Espresso MOOC stigne do donosioca odluka u Srbiji, jer veoma je važno da klimatske promene integrišemo u sve razvojne strategije, kako bi obezbedili zdraviju i sigurniju budućnost“, rekla je Duška Dimović, iz WWF Adria kancelarije u Srbiji.

Klimatske promene nas opominju da, uprkos brzom razvoju tehnologije, mi i dalje u potpunosti zavisimo od prirode, odnosno prirodnih resursa i prirodnih ciklusa. Posledice su vidljive širom  planete, ugroženi su ekosistemi, opstanak i sigurnost ljudi. WWF je globalna organizacija za zaštitu prirode, koja klimatske promene vidi kao jedan od najvećih izazova za opstanak naše planete, zbog čega većinu svojih aktivnosti usmerava na njihovo usporavanje i ublažavanje posledica istih.

Reč je o velikom izazovu sa kojim se suočava celo čovečanstvo, a jedino rešenje je svekolika saradnja i povezivanje lokalnih, nacionalnih i međunarodnih inicijativa.

Adaptacija i prevod MOOC ’Klimatske promene, rizici i izazovi’ na srpski jezik su urađeni u sklopu projekta Da nam klima štima koji sprovodi WWF Adria u Srbiji uz podršku Vlade Švedske.
 
 
 
 

Share This!

Help us spread the message