What would you like to search for?

Da nam klima štima
© WWF
O projektu

Cilj projekta „Da nam klima štima“ (Climate Pact for Impact) jeste da poveže različite aktere u društvu, interesne grupe, profesionalna i stručna udruženja, mlade i zainteresovane građane da bi se podigao opšti kolektivni i pojedinačni nivo razumevanja uzroka i značaja klimatskih promena, odnosno, da informiše građane o tome na koji način svojim angažmanom mogu smanjiti razorni uticaj ovih promena na opstanak planete i budućih generacija na njoj. Tri ključne komponente projekta su obrazovanje, podizanje građanske svesti putem javnih kampanja, i uspostavljanje saradnje s privrednicima. Prioritetna ciljna grupa su mladi Srbije.

Koncept projekta Da nam klima štima počiva na rezultatima empirijskih istraživanja uzroka klimatskih promena širom sveta, kao i na neposrednom iskustvu s prirodnim nepogodama i njihovim razornim posledicama koje se odražavaju i na ljude i na prirodu. Svedoci smo sve očiglednijeg delovanja klimatskih promena na teritoriji Srbije sa vidnim i ozbiljnim posledicama. One već uzorkuju veliku materijalnu štetu, ugrožavaju bezbednost, opstanak i zdravlje ljudi, a pre svih su pogođene ranjive grupe - deca, žene, osobe s invaliditetom i siromašni građani.   

Često previđamo jednostavnu istinu da bez zdrave prirode nema zdravog i uspešnog društva. Sva istraživanja ukazuju na to da će, ukoliko ne preduzmemo oštre mere protiv emisije CO2 i ostalih uzročnika klimatskih i ekoloških promena, siromaštvo u Srbiji znatno uvećati, što će ugoziti svaku perspektivu ekonomskog i društvenog blagostanja. Većina građana Srbije još nije svesna ozbiljnosti ovog planetarnog problema, odnosno ne razume da maćehinski odnos prema prirodnom okruženju direktno ugrožava razvoj i dugoročni opstanak i planete i našeg društva. Uzroci ovakvog stanja svesti su brojni. Jedan od najakutnijih jeste neodgovoran odnos društvenih elita prema klimatskim promenama, odnosno odsustvo ozbiljne inicijative da se Srbija istinski uključi u brojne programe za njihovo ublažavanje i da razvija institucije i kadrove kako bi se osposobila da postane ravnopravan partner razvijenim i ekološki osvešćenim društvima, u Evropi pre svega.

Jedno od rešenja navedenih izazova je uporan i svestran rad na podizanju nivoa znanja, odnosno prosvećivanju građana, kako bi svojim zalaganjem i aktivnostima primorali centre finansijske i političke moći da odgovorno sprovode usvojene politike i strategije za suočavanje s klimatskim promenama. To je i međunarodna obaveza države Srbije, koja se još 2018. godine obavezala da će primeniti instrumente ublažavanja i prilagođavanja klimatkim promenama koji su dogovoreni i usvojeni na globanom nivou.

Realizaciju ovog dvogodišnjeg projekta, sa završetkom krajem 2021. godine, omogućava Vlada Švedske.

Kontakt:
Ana Davičo, saradnica za komunikacije, adavico@wwfadria.org

Partneri na projektu