Da nam klima štima | WWF

What would you like to search for?

Da nam klima štima

© WWF

O projektu

Cilj projekta „Da nam klima štima“ (Climate Pact for Impact) je da poveže različite aktere u društvu, interesne grupe, profesionalna i stručna udruženja, mlade i zainteresovane građane da bi se podigao opšti društveni i pojedinačni nivo razumevanja uzroka i značaja klimatskih promena, odnosno, da informiše  građane o tome na koji način svojim angažmanom mogu smanjiti razorni uticaj ovih promena na opstanak planete i budućih generacija na njoj. Tri ključne komponente projekta su obrazovanje, podizanje građanske svesti putem javnih kampanja, i uspostavljanje saradnje sa privrednicima. Prioritetna ciljna grupa su mladi Srbije.

Koncept projekta Da nam klima štima se zasniva na rezultatima empirijskih istraživanja uzroka klimatskih promena širom sveta, a i na neposrednom iskustvu vezanom za prirodne nepogode i razorne posledice koje se odražavaju i na ljude i na naše prirodno okruženje. Svedoci smo sve vidljivijeg delovanja klimatskih promena na teritoriji Srbije sa vidnim i ozbiljnim posledicama. Pretrpljena je velika materijalna šteta, ugrožena bezbednost, opstanak i zdravlje ljudi, a pre svih su pogođene ranjive grupe kao što su deca, žene, osobe sa invaliditetom i siromašni građani.  

Često smo skloni da previdimo jednostavnu istinu da bez zdrave prirode nema zdravog i uspešnog društva. Sva istraživanja ukazuju na to da će, ukoliko se ne preduzmu ozbiljne mere protiv emisije CO2 i ostalih uzroka klimatskih i ekoloških promena, doći do kritičnog rasta siromaštva u Srbiji, što će ugoziti svaku perspektivu ekonomskog i društvenog blagostanja. Većina građana Srbije još uvek nije svesna ozbiljnosti ovog planetarnog problema, odnosno ne razume da maćehinski odnos prema prirodnom okruženju direktno ugrožava razvoj i dugoročni opstanak kako planete tako i našeg društva. Uzroci ovakvog stanja svesti su brojni. Jedan od najakutnijih je neodgovoran odnos društvenih elita u borbi protiv klimatskih promena, odnosno odsustvo ozbiljne inicijative da se Srbija istinski uključi u brojne programe za borbu protiv klimatskih promena i da razvija institucije i ljudske resurse, kako bi se osposobila da postane ravnopravan partner razvijenim i ekološki osvešćenim društvima, u Evropi pre svega.

Jedan od puteva borbe protiv navedenih izazova je uporan i svestran rad na podizanju nivoa znanja, odnosno prosvećivanju građana, kako bi svojim zalaganjem i različitim aktivnostima primorali centre finansijske i političke moći da odgovorno provode usvojene politike i strategije usmerene na borbu protiv klimatskih promena. To je i međunarodna obaveza države Srbije, koja se još 2018. godine obavezala da će primeniti instrumente borbe protiv klimatskih promena, koji su dogovoreni i usvojeni na globanom nivou.

Realizaciju ovog dvogodišnjeg projekta, sa završetkom krajem 2021. godine, omogućava Vlada Švedske.

Za dodatne informacije kontaktirajte nas
Koordinatorka projekta: Duška Dimović ddimović @ wwfadria.org
Saradnica za obrazovanje: Iva Svilar isvilar @ wwfadria.org
Saradnica za komunikacije: Maša Perović mperovic @ wwfadria.org

Partneri na projektu

ImpactHub Beograd
KidHub Beograd
WWF US
WWF Germany
 

Share This!

Help us spread the message